Byggepladser / Arbejdspladsovervågning

Overvågning og sikring af byggepladser er i dag en standard der giver mere sikre arbejdspladser og en hurtigt indsats hvis der sker ulykker. Dertil kommer at vi overvåger byggepladser m.v. 24 timer i døgnet for dokumentation af leverancer, tyveri, medarbejdertyveri og mødertider m.v.

Vor systemer til arbejdspladser og byggepladser kan f.eks. kontrollere at

 • Alle bære hjelm i påbudte områder hjælp
 • der bæres sikkerhedstøj/sko/udstyr hvor dette er påbudt
 • der ikke forefindes alkohol- eller stofpåvirkede personer på arbejdspladsen
 • leverancer dokumenteres med de mængder og personer der levere (tyveri ved kun at levere en del)
 • detektion af fald, skrig, skud, ulykker, larm og slagsmol. Lyde der er unormale
 • kvalitetskontrol af et bestemt arbejde er udført på den anførte måde
 • personer som ikke er tilknyttet pladsen, kommer ikke gennem port
 • personale kommer og går til tiden
 • stilladser, kraner og maskiner opererer på den anførte måde
 • der kan dannes dokumentation ved arbejdsulykker
 • der er alarm ved røgudvikling eller brand
 • kan udvides med hegnsalarm, hvis et hegn forceres ved ændring i strømprofiler
 • kan udvides med timelapse videodokumentation så man senere har en komplet video af hvordan byggeriet skrider frem til aflevering.
 • Andre alarmer kan skræddersys f.eks. signering ved aflevering med fotodokumentation

Vest og hjelm påbudt kontroller

Byggeplads og sikkerhedskameraer

På en byggeplads har man flere grunde til at have interesse i hvem der kommer på pladsen. Fra de besøgende ankommer i bil, eller til fods. Leverandører kommer gennem porten med leverancer, til de forlader pladsen igen. Håndværkerne holdes der øje med ikke kommer til skade, fra de ankommer til pladsen, udfører arbejdet de er der for, og til de går ud gennem porten igen.

Byggepladser kan stå over for en unik række sikkerhedsproblemer, herunder ulykker, hærværk og tyveri af råmaterialer som stål-/ kobberrør og ledninger.

Installation af et effektivt, planlagt, og skalerbart sikkerhedssystem af sikkerhedskameraer på hele pladsen, er et vigtigt skridt for at for at sikre sikkerhed og tryghed.

Fordele ved byggepladsovervågning

Let at installere – Et trådløst kamerasystem, giver billeder i høj kvalitet, og er nemt at udvide i takt med at byggeriet skrider frem. Et supplement til områder hvor en trådløs løsning ikke kan dække, er kablet kameraer en mulighed.

Tyveriforebyggelse – Sikkerhedskameraer på byggepladsen, vil afhjælpe udfordringer med ubudne gæster og tyveri.

Effektivitet – Ud over at øge sikkerheden, tilskynder sikkerhedskameraer også til produktivitet i løbet af arbejdsdagen. Et link til byggeplads kamera kan sættes på websiden, for at vise hvordan arbejdet skrider frem.

Kameraer ved indkørsel og indgange til byggepladsen, dokumenterer hvem der har været der, hvornår og hvor længe. Det dokumenterer tilgang til pladsen, men også hvad der kommer ud. Med nummerpladeregistrering ved ind- og udkørsel, samt adgangskortlæsere ved ind- og udgange, er der etableret en effektiv adgangskontrol.

På pladsen ser kameraerne efter værktøj, materialer, skurvogne og bygninger. Om dagen kan de også se om folk der går på pladsen har nødvendigt sikkerhedsudstyr på, som hjelm og vest. Hvis de ikke har det, lukkes de ikke ind. Til gengæld kan vi dokumentere at folk møder til tiden, overholder pauser, og går hjem som aftalt. Falder de om på pladsen, kan kameraerne tilkalde hjælp rettidigt, så ulykker afhjælpes, og arbejdsulykker dokumenteres. Kameraerne kan også detektere brand, både ude og inde, samt tilkalde hjælp.

Risici for byggepladsens sikkerhedskameraer

Skader – Nogle steder sidder et sikkerhedskamera mere udsat end andre steder. Sikkerhedskameraer der overvåger tunge maskiner og råmaterialer, kan blive ramt eller påvirket af arbejdere. Støv kan begrænse kameraets udsyn, og ødelægge kameraet, hvis det ikke er installeret i et ordentligt udendørs kamerahus.

Vejr – Dårligt vejr kan komme når som helst, og sikkerhedskameraer der overvåger et ufærdigt hus, kan blive beskadiget af kraftig vind, regn, anden nedbør eller bare snavs.

Tyveri / hærværk – Manglende sikkerhedskameraer og åbne byggepladser, kan appellere til tyve. Hvis et kamera bliver stjålet, eller går i stykker, skal det også kunne udskiftes hurtigt, for at pladsens sikkerhed er på plads.

Konfigurationsspørgsmål til byggepladssikkerhed

Videoovervågning kan være en værdifuld tilføjelse til enhver byggeplads. Der er dog mange vigtige faktorer at overveje for at skabe det rigtige system til dine behov:

 1. Hvad er den vigtigste sikkerhedstrussel?
 2. Har du oplevet problemer med tyveri tidligere? Hvis ja, af hvad, hvor og forsinkede det projektet?
 3. Er det et ønske at dokumentere tyveri med kamera?
 4. Hvilken form for sikkerhed er der på pladsen nu?
 5. Føler du, at dine omgivelser og miljø bidrager til den generelle sikkerhed? (Projekter i eksisterende boligområder kan opleve færre problemer end i industriområder eller boligområder under opførelse.)

Råd til opsætning af byggepladskameraer

 1. Hvis du efterlader dine byggematerialer på stedet natten over, skal du installere faste kameraer i nærheden af din lagerplads for at beskytte dem mod at blive stjålet
 2. Kameraer placeret rundt om på byggepladsens langs hegn og indgange, kan hjælpe med at afskrække tyve og hærværksmænd, fra at vil ind på byggepladsen.

Ring og hør mere på 77 77 77 70 – eller få et konkret tilbud…

Scroll to Top