Politi / Forsvaret / Vagter / Bodycams

Politi / Forsvaret:

Efterforskning – eftersøgning: Video Analyse A/S har en række stærke værktøjer til, at hjælpe med efterforskning. Bevægelse og færden for køretøjer og personer kan nu nemt trackes. Der behøver ikke at sidde en betjent med en blok døgnet rundt, for at notere hvad der sker på klokkeslæt. Vi kan hurtigt kæde en person sammen med en hændelse, eller en hændelse med en person. Vi kan definere et område af interesse, og lade systemet arbejde for os. Få alle optagelser, hvor der har været aktivitet i området. Er mængden af optagelser stadigvæk stor, kan vi filtrere i disse ud fra køn, højde, beklædning osv.

ZEPCAM Bodycams for korrekt bevissikring og position

ZEPCAM BODYCAMS er en af favoritterne blandt politistyrkerne i Europa og benyttes bl.a. af Kriminalforsorgen og Politi samt vagter og MP i mange lande herunder bl.a. af Danmark, Polen, Tyskland, Holland, Beligien, England, Sverige, Norge, Finland, Frankrig, Italien, Spanien m.v. Af kunder er det f.eks. Siemens, Securitas, Bundespolizei (Tysk Politi), Schipol (Amsterdam Lufthavn). Derudover er mange inspektionsfirmaer, vagtselskaber og sikkerhedsvagter m.v, blandt kunderne. I de senere år har mange retskredse til sine vagter indkøbt bodycams. Nu med 5 års garanti.

Vores område af interesse er herunder cykelsti og fortov. Vi starter med at få et overblik over hændelser i området. Systemet tager optagelser fra hele den valgte periode, og reducerer den tid vi skal bruge på at se optagelserne. Reduceret, men det hele er med. Hændelserne er sat tættere sammen, for at spare tid og starte effektivt.

Filer der skal i analysesoftware, kan indlæses direkte i systemet via USB, trækkes direkte fra VMS´en, hentes fra Netværksdrev / NAS. Når optagelserne er læst ind, bruges nogle minutter på at lave en præsentation. Starten på fuldt overblik

Når vi har fundet f. eks. personen i disse optagelser. Så skifter vi værktøj, og søger på tværs af alle kameraer. Det kan vi gøre med ansigtsgenkendelse, eller ud fra lighed i udseendet, beklædning osv. og om et par minutter har vi alle optagelser, fra samtlige kameraer, indeholdende den vi leder efter.

Livealarmer: Er en også en mulighed i analysesoftware. Softwaren aflaster monotont arbejde. Hvis vi kan søge på det via et filter, så kan vi sætte en alarm, og varsles i realtid når det sker. Vi har dog også andre værktøjer, som ex. line-crossing, hastighed, nummerplade, påklædning, afstand, hastighed, højde, hue, taske osv til at genkende og give alarm.

Af andre alarmtyper har vi våben-detektion, skjulte våben og elektronik f.eks. pistoler ved ankel eller i skulderhylster, rifler, maskinpistoler, knive & sværd m.v.

Herunder en udtalelse fra en betjent i U.S. der fortæller hvordan systemet hjælper dem.

Vagter:

vagt

Vagter kan også drage stor nytte af tv-overvågning, og bodycams. Tv-overvågning gør, at vagten i stand til at se hvad der sker flere steder på en gang, fra centralt hold. Stationære kameraer kan tilkobles analysesoftware, og herved hjælpe med nogle af de opgaver vagten har. eksempelvis kan systemet sættes til at lave alarm på ex. forskellige former for adfærd, og butikstyveri.

Er der en besøgende i butikkerne der tager noget i lommen, uden at betale. Så kan vagten få direkte besked.

Ved ex. restauranter, hoteller, diskoteker, og dansesteder kan man få hjælpe til at genkende VIP´s, mindreårige eller til at afvise uønskede personer, personer med karantæne. Så kan servicen holdes i top.

Bodycams:

Formålet med bodycams / kropsbåret kamera er nedtrapning af konflikt, samt dokumentation til efterforskning af hændelser, og episoder. Ikke at overvåge vagtens adfærd.

Det er et kendt faktum af Bodycams giver mindre vold ved indgangssteder til f.eks. diskoteker, halfester, koncerter, ved festivaler og dyreskuer m.v.

Politi, overvågning og bevissikring

Bodycam er fantastiske til dokumentation af ex. behandling af personer. Der kan være forskellige udlægninger af hvordan en episode er forløbet. Men video er uomtvisteligt, og et kronologisk bevis på et forløb. Politiet i USA benytter i mange stater Bodycams, som dokumentation for behandling af de bilister, der er stoppes i forbindelse med trafikforseelser.

I kombination med kameraet i patruljebilen, giver det et unikt indblik af hvad der er foregået, både med lyd og billede og selvom ens øjne er et andet sted f.eks. på en standsning eller udspørge.

Vagter kan også benytte bodycams, og opnå samme fordele. Ved benyttelse af bodycams, er man også underlagt lov om tv overvågning, samt GDPR-lovgivning og her gælder det at du skal når man optager fra offentlige områder tilmeldes hos politiet.

Videoanalyse A/S er førende i genkendelser af objekter, følelser, adfærd og hændelser som skal give notifikation. Det kan f.eks. være skud, skrig, slåskampe, knust glas, bilsammenstød eller andre usædvanlige lyde og adfærd som f.eks. trusler m.v. På den måde kan Politiet lave overvågninger også af problemområder uden at have en eller flere mænd på opgaven.

Tilsammen med lyd, som vi kan lytte efter retningsbestemt, og kan optage op til 500 meter fra et gerningssted. Dokumentation kan gøre livet lettere og det er lettere med bevissikringen.

Ved overvågning på kritisk infrastruktur, kan vi f.eks. via ansigtsgenkendelse allerede på 100 meters afstand give alarm, ved kendt ansigt. Dertil kommer at ansigtsgenkendelse fungerer selv med coronamaske på. Vi overholder loven og opbevarer ikke biometriske ansigtsdata m.v. Vi har objektdatabaser allerede, i vort internationale samarbejde.

I virus tider kan vi også give alarmer om manglende masker med automatisk audioalarm, eller opkald til personale hvis alarmerne ignoreres.

Til militært brug eller VIP-kørsel, kontrol for bomber m.v.

Til kontrol af kørsler og transporter af personale m.v. også militært personale, kan vi detektere vejsidebomber og trusler 360 grader rundt om et køretøjet. Vi har produceret vort eget 360 graders TV, der på en lang skærm sammensætter 360 graders horisontlinje på et 7″ højt skærmbillede.

Man kan benytte eller lave egne bigdata, der i sammen med køretøjers egne optagelser, danner et helhedsbillede for detektering af nye “bunker” eller mistænkelige ny bunke på, eller ved de veje der skal benyttes. Bigdata fra Video Analyse A/S består også i realtids detektering af bevægelser i terræn, tilsynekomst af rette linjer der kan være våben, skjul der bliver åbenbaret eller en persons tilsynekomst med et skulder båret våben. Med tilsvarende termokameraer kan vi adskille varmesignaturer fra mennesker og dyr. Og med andre data bl.a. infrarød og lidar samt radar kan vi gennem bygninger og bag evt. facader, samt se i tåge og røg for f.eks. røgdykkere.

360 grader kamera set på 1 skærm med hele horisonten

Sammen med flere patenter og patentanmeldelser kan vi udnytte dette til at give de bedste overblik for politi, militær eller sikkerhedsfolk. Med 1 enkel skærm kan du se horisonten 360 grader uden at vende dig om og uden brug af VR briller eller andet og i fuldt dagslys da der er tale om et LCD koncept. Skærm størrelser er fra brede 10″ – Videowall’s vi også leverer med OEM Samsung og LG skærme.

Disse nye metoder til at benytte BIGDATA redder menneskeliv, og giver et varsel om at der er fare på færde. Ved at observere 360 grader omkring en transport, vil en 360 graders horisontvisende skærm, give et overblik der ellers skal bruges 4 mand til. Man kan nøjes med 1 mand. Og de 4 mand kan helt ærligt ikke reagerer lige så hurtigt fordi her er realtids advarsler af objekter som kameraerne afhængigt af distance og opløsning detektere i realtid. Dette gælder også alle former for kast i menneskemængder, skjul og varmesignaturer ved hjælp af lidarer og termokameraer.

Alle løsninger kan udvides med lidarer, laser, thermocams. Eksempler:

 • VIP Transport og Militære køretøjer m.v. Løsningen består af en 360 graders kamera og lidarer og evt. ekstra termokamera, skaber realtime metadata i rapportering af hvordan vejen ser ud i dag. Når man kører de samme ruter hver dag rapporterer systemet med “nyheder”, altså ændringer i terræn, bunker, buske, træer, fordybninger eller konstruktioner i tilknytning til ruten. Dernæst sammenligner systemet med næstkommende kørsel og advarer ved at indramme truslen med rødt og audiosignal. En anden mulighed er auto-follow af køretøjet med drone samt implementering af varmesignaturer. (Kræver termokamera for detektion af varme)
 • I en lufthavn kan systemet rapporterer hver gang bagage, poser eller andet efterlades. Det er en usædvanlig adfærd som man også advarer mod i højtalere på grund af tyveri. Derfor vil sikkerhedspersonalet i en lufthavn, festival (fra mast), dyreskue eller anden sammenkomst gerne vide når dette sker og hvor den som efterlod objekter er lige nu og hans rute væk fra objektet.

For VIP arrangementer, koncerter, stadiums, konferencer, møder og politiske arrangementer kan man det samme og her f.eks. detektere voldelig adfærd, lommetyveri, afsøge horisonter, tage, for objekter og også indtegne de godkendte personer.

Alt indenfor skjulte og synlige våben detekteres på 1-2 sekunder.

Fjernelse af alle andre objekter for bedre overblik

I vort seneste setup bliver alle objekter realtime indtegnet og man kan dermed fjerne alle andre objekter og kun følge hvilken adfærd et enkelt objekt har. Det kan have betydning for bevissikring og dokumentation af hvad der skete tilbage i tiden og detektion af hvor en person befinder sig lige nu, hvis denne er indenfor kamera porteføljen. Vi kan supportere op til 12.400 kameraer i VMS versionerne.

Videodroner med 180 grader kameraer

Vi har lavet oplæg omhandlende drone sværme med automatisk batteriladning. Dronesværme software er noget af det lidt mere udfordrende vi har været med i, men det blev løst. På samme måde kan dette anvendes til eftersøgning af undvegne, efterlyste eller forsvundne personer.

20 droner afsøger jo noget hurtigere end 1. Alt efter arealet der indtegnes og batteri-opladningstiden kan man overkomme eftersøgninger i meget store områder, også med automatisk genkendelse nummerplader, højde, beklædning eller farver på tøj eksempelvis.

Hver drone kan bære AI kamera med signaturer for hvad der afsøges, og man kan sætte markører for hvilke punkter dronerne ikke må overflyve. Dronerne bærer lidarer, GPS-enhed og evt. termisk kamera for varmesyn over det omkringliggende område, med frasortering af eks. personer der afviger fra den alder der er sat som signatur. Hver enkelt sværm kan opdele areal efter batterikapacitet, og tillige have audioalarm eller en laserlampe på dronen der blinker, eller lyser på det søgte, hvis det er mørkt.

Vi udvikler selv vore løsninger og data. Programmering i f.eks. AI/ML miljøer, så vi kan kode det der skal til og er nødvendigt.

Videoovervågning og laserbaseret molekylemålere, der giver udslag på stoffer og alkohol

I dag er det muligt at analysere på bil’s passagerkabines indhold af forskellige molekyler. I forhold til færdselsloven er det særligt interessante alkohol og Narkotikalovgivningen. I samarbejde med flere internationale samarbejdspartnere, og patenthavere, arbejder vi på 2 projekter. Det ene er færdselslovs relateret, og det andet er adgangskontrol relateret.

 • AlkoCam er en simpel bevissikring, der kan detektere narkotika og alkoholmolekyler i forbikørende køretøjer, samt sende nummerpladen pr. SMS vedhæftet en videooptagelse af bilen der passerer, hvor man kan se føreren og hvor mange der er i bilen. Man kan således også se HVEM der fører bilen, selvom der skiftes fører senere. Den kan også sige om nummpladen ikke tilhører det køretøj der er registreret i motorregisteret eller om en bil/nummerplade er meldt stjålet.
 • Systemet kan naturligvis ikke sige HVEM der er påvirket, men det er mistanke nok til en standsning af køretøjet. Systemet er et re-design fra Michael Rasmussen i Innovation Support A/S. Med den hensigt at redde liv og forhindre alkhol og narkotikapåvirket kørsel.
 • Til adgangskontrol kan vi i flere bygninger have disse systemer opstillet som scanner, hvis der er et ønske om ikke at have alkohol eller narkotika på arbejdspladsen. Systemerne er bygget på ansigtsscanning der indeholder billede fra en alkoholfri dag, og er et patent der har større sikkerhed end f.eks. manuelle detektioner.

Nummerplader der er stjålne eller ikke matcher det fabrikat de sidder på (nyligt stjålne)

DrivePing er et fastmonteret kamera. Der er beregnet til opsætning på udsatte steder eller montering på vagt og patruljevogne. Systemet arbejder 360 grader og sætter et billede sammen til 360 graders horisont. Denne videoovervågnings enhed kan helt erstatte andre videoovervågningsenheder og anvendes til bevissikring i større flokke m.v.

For Politiet kan man i realtime se og opspore stjålne biler, stjålne nummerplader eller få alarm for at nummerplader er monteret på en forkert bil (nyligt stjålne).

 • Systemet reagerer med et ping som audio eller passiv vibration på APP der viser billede af forseelsen på telefonen eller en 7″ horisont monteret skærm af lovovertræderen og en OCR genkendt nummerplade tilsammen med et beskåret scan af nummerplade (kan slås fra).
 • Driveping registrere automatisk i forhold til API i XML eller CSV format eller prædownloadet data om en bil har stjålne nummerplader, eller om der er betalt ex. vægtafgift.
 • I den udvidede version kan man se, om nummerpladen matcher type, model og fabrikant registreret i Motorregisteret.
 • Ved brug af 360 graders versionen kan man sammen med laser detektere, registrere og bevissikre sager op til 100 meter fra bilen
 • Systemet virker også selv om man ikke ser på de modkørende, de bagvedkørende eller parkerede biler (op til 170 meter væk for nummerplader og op til 50 meter for molekyleindikationer (virker pt. ikke på 360 graders kameraer)
 • I tæt trafik er der 99,99% sikkerhed, og ingen falske alarmer fordi OCR på nummerplader er nemt læselige, også i 360 graders versioner
 • Hvis man har forladt køretøjet, optager systemet videre for evt. bevissikring og kan dokumentere volds- og hærværks handlinger omkring bilen og mod bilen, og virker som 360 graders dokumentation i enhver retssag m.v.
 • Lyden er særdeles god og overgår den lyd der er på almindelige kamera og er derfor særligt velegnet som bevissikring
 • Via mikrofonen er lyden frafiltreret støj, idet der fokuseres på dialog
 • Lyde kan benyttes retningsbestemt til civile køretøjer ved overvågning opgaver, der kan nemt udvikles lyddæmpning (omkringliggende lyd) og dermed stiger lydkvaliteten, princippet er at modvirke lyden, hvormed støj biler laver og objektets lyd dermed fremstår tydeligere
 • Den giver et ping med et foto eller minivideo hvis f.eks. en modsat kørende kører for hurtigt, ikke har betalt vægtafgift, er eftersøgt eller at nummerplader er stjålne, bilen er meldt stjålet, eller ikke matcher bilens FABRIKAT og/eller model. En option kan være farve og detektion af udenlandske nummerplader
 • Eftersom det er 360 graders OCR-detektering, vil videokameraer registrere køretøjer der også holder parkeret til højre og venstre, med mindre store køretøjer som busser og lastbiler forhindrer udsyn
 • Systemet kan give en optional alarm for nummerplader der benytter reflekterende spray eller ikke kan læses

Ring og hør mere på 77 77 77 70 – eller få et konkret tilbud…

FOTOKREDIT: med tilladelse via rigspoliti.dk (C) Copyright 2022

Scroll to Top