Offentlige

Identificer Trafikale Hotspots

Uanset om det er på motorvejen eller på parkeringspladsen, på universitet eller på en skole. Så kan man nu kortlægge og klassificere antallet og typerne af køretøjer, antallet og typerne af besøgende. Identificere bevægelsesmønstre, finde hotspots. Maksimere pladsudnyttelsen og optimere trafikstrømmene.

Analysesoftwareteknologi registrerer og klassificere køretøjstyper, og bevægelse i forhold til andre køretøjer, mennesker og dyr.

Opnå sikre, trygge og bæredygtige byer

Byer står alle sammen, sammen med retshåndhævende myndigheder, overfor den samme vanskelige udfordring, med at beskytte byens borgere, støtte lokale virksomheder og udvikle tiltag for at mindske kriminalitet. Samtidig med, at de ønsker økonomisk vækst, at tiltrække nye virksomheder og ansporer turismen. Analysesoftwarens analysefunktioner gør det muligt for både den private, og den offentlige sektor, at levere sikre, trygge og bæredygtige byer. Dette ved at mindske kriminalitetsraten, optimere trafikstrømmen for både fodgængere og køretøjer, overvåge tendenser – over tid, og muliggøre proaktiv reaktion med alarmering i realtid.

Større byer over hele kloden ser på måder, hvorpå teknologien kan bidrage til vores livsstil i byområderne. Fra byplanlægning og transport, til sikkerhedsorganer, forbereder byerne sig på den teknologibaserede fremtid, og udnytter eksisterende investeringer på en helt ny måde. Ved at drage fordel af de videoovervågningssystemer, der er implementeret i byområderne, åbner analyse for skattekiste med information fra videoovervågningssystemerne.

Fremskynde undersøgelser

 • Strømlin og fremskynd undersøgelser efter hændelser, ved at bringe relevante begivenheder i forgrunden, og muliggøre samarbejdsbaseret sagsstyring.
 • Opnå situationsbevidsthed: Optimer situationsbevidstheden, ved at sikre, at sikkerhedshændelser håndteres proaktivt, og effektivt.

Få operationelle efterretninger

 • Få viden om køretøjer og fodgængeres hastighed og retning, for at afhjælpe trængsel.
 • Optimere trafikstrømme og styr folkemængder.
 • Hvad er det for noget trafik – hastighed – mængde – tidspunkt – retning
 • Parkering og standsninger på områder der er uhensigtsmæssigt, kan forebygges, og minimeres.
 • Regelbrydere i trafikken: Cykler på kørebanen / fodgængere ved broer / farlige kryds kan forebygges og minimeres.

Offentlige bygninger:

 • Brand forebyggelse også udenfor bygninger, og hold øje med ildspåsættelse af læskure på f.eks. skoler. Se hvad der sker på legepladserne, når institutionerne er lukket. Undgå ødelagt legetøj, ødelagte gynger, og undgå cigaretskod, kanyler, og knuste flasker i sandkassen osv.
 • Se om der er uønsket personer efter lukketid inde og udenfor. Brug ansigtsgenkendelse til at finde uromagerne, der skaber utryghed.
 • Forældreparkering – Underret forældrene automatisk, ved lyd eller lystavle, ved uhensigtsmæssig parkering og standsning, når børn afleveres, og hentes.
 • Indendørs: Hvordan bruges lokalerne?
 • Har den der bookede lokalerne også brugt dem, eller ved sit fravær blokeret for at andre kunne benytte skolekøkkenet?
 • Hvordan bruges bygningerne, kan også optimere, energi i lokalet når det ikke benyttes, eller spare rengøring af ikke benyttede lokaler?

Ring og hør mere på 77 77 77 70 – eller få et konkret tilbud

Scroll to Top