Retail & Realtime kunde interaktion

Til den nordiske retail branche og butikskæder, leverer vi præcis overvågning og statistik, der kan bruges til at tilrettelægge kampagner og se mere på demografiske data, som video er perfekt til at analysere. Det er ikke kun køn, aldersgrupper og følelser som afsløres i en butik f.eks. kan der ved check-out direkte aflæses tilfredshed hos køber. Yderligere man kan interagere med personer og målrette tilbud og markedsføring til hver enkelt.

Vi kan ligeledes analysere gamle data på baggrund af allerede foretagne optagelser.

Vore systemer er ikke kun til at fange tyveknægte, og yde hurtig respons til f.eks. hjertetilfælde m.v. Der er selvfølgelig også kundetælling, som kan sættes til et display ved eksempelvis indgangen ved Coronarestriktioner. I dag er ansigtsanalyse også genkendelse af f.eks. køn, alder og måling på tilfredshed ved kasserne.

Derudover kan vi tilbyde adfærdsbaseret interaktion med reklame TV

Vore biometriske adfærdsmodeller kan fortælle hvad der skal ske i et supermarked og baseret på alle data fra produkter, kan du nemt se hvad der fanger interesser.

Vi kan give en unik besøgstælling, der tillige viser demografiske træk og stemningerne, hos de besøgende i butikkerne. Denne operation udføres uden at gemme dataene om kundernes ansigter og ved at forblive loyal over for databeskyttelse.  På grund af dets evne til at differentiere medarbejdere og besøgende og genkende tilbagevendende kunder giver det adgang til de rigtige data og giver information om resultatet af besøget og præstationshastigheden på salget. Det betyder at du tillige kan måle på medarbejdernes evne til mersalg, tilfredshed hos kunderne og medarbejdernes evner til at smile og få kunden til at føle tilfredshed.

Demografiske træk er ikke kun humør, alder og køn, på besøgende ved indgangsstedet til butikken. Men i højere grad at analyserer deres adfærd i butikken, og deres humør ved udgangsstedet. Gennem dette, ved at præsentere meningsfulde resultater, giver det mulighed for at træffe visse forbedringsbeslutninger for at øge kundetilfredsheden.

I dag konkurreres der helt naturligt på kundetilfredshed, fordi det er den faktor der hæver bundlinjen. Det er en standard som efterhånden fylder de fleste butikker, men det er nok mere kvaliteten, certificeringer, metadata og antal som konkurreres på.

Når metadata samkøres med andre metadata opstår der magi

Når metadata møder metadata kan man faktisk forudsige fremtiden. De øvrige metadata foruden vore algoritmer og datamodeller, er f.eks. vejret, særlige dage, helligdage, ferie og specielle hændelser.

Reel dataindsamling baseret på visse kriterier såsom vejrudsigten, særlige dage, og helligdage, giver databaseret analyse af besøgendes adfærd. Disse kan bruges til databaserede forudsigelser. Baseret på forudsigelserne kan der planlægges særlig markedsføring, salgsaktiviteter og kampagner for butikken, og der kan træffes foranstaltninger vedrørende besøgendes trafik, salgsvolumen og disponering vedr. personale.

Desuden er kundeprofilering med videoanalyse det nye sort i retailbranchen. Fordi det er på baggrund af adfærdsmønstrene hos disse profiler, at butiksdesign og kampagner, kan planlægges i overensstemmelse hermed.

Vore løsninger er klar til maksimering af kundeloyalitet og arbejdseffektivitet. Det bruger videoanalyse sammen med POS, positionering, vejr og metadata fra forskellige IoT-enheder, til at assistere butiksejere med at forstå kundeprofiler, adfærd og shopping mønstre, i form af underretning i realtid, og letforståelige rapporter.

Internationale virksomheder og topforhandlere over hele verden, søger måder at generere overskud fra avancerede processer i deres operationer, kampagner, merchandising, menneskelige ressourcer og sikkerhedsstyring.

Videobaserede løsninger er ikke kun systemer, der anvendes til overvågning, men også som en løsning med intelligent og analytisk evne, der skaber stor værdi i detail miljøet. Derfor er investering i en videobaseret løsning, en fantastisk mulighed for at høste fordelene ved mere en effektiv forretningsdrift, og bedre sikkerhedsstyring på samme tid.

Video A/S har ikke alene retail indsigt og indsigt i kundebaseret adfærd. Men også en psykologisk indsigt, baseret på adfærd i forhold til følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation. Meget indenfor den førende retail-psykologi er indbygget i vore produkter, der er tilpasset nordeuropæisk kultur, indenfor følelser og tanker.

Realtime interaktion i forhold til hvem der går forbi, er dog et kæmpehit i USA og Asien, og det er nu kommet til EU. Kom forbi og se en demo, hvor du selv kan blive forbavset over evnen til at læse dig.

Hvad er Deep Learning, Machine Learning og AI?

Ovenstående er naturligvis Deep Learning, Machine Learning og AI. Men det er bare synonymer for algoritmer og delvist selvlærende systemer, der er fordret med evner til at kunne yde assistance straks. Udover det nævnte, kan systemerne også opfatte panik, gråd, skrig, skud, væltende varer, knuste flasker m.v.

Video A/S kan mere…

VIDEO A/S har algoritmer på lager til alle typer adfærd i lyd og video.

Vi tilbyder demografiske data som video er perfekt til at analysere. Det er ikke kun køn, aldersgrupper eller følelser som afsløres i en butik f.eks. kan der ved checkout direkte udlæses tilfredshed hos køber og man kan interagerer med personer og målrette tilbud og markedsføring til hver enkelt.

Ring og hør mere på 77 77 77 70 – eller få et konkret tilbud…

Scroll to Top