small-surveillance-drone-laser-equipped

Lidar sammen med videoovervågning, termo og radar giver nye muligheder indenfor detektion

En Lidar er en laser der udsendes via et roterende spejl og returmålingerne giver præcise tal for hvor f.eks. en bygning eller et gerningssted eller færdselsuheld ser ud. Lidar er en teknologi til at indsamle store mængder af afstandsmålinger med høj præcision. Normalt henføres termen til at være en forkortelse for Light Detection And Ranging, men er oprindelig en sammenstilling af ordene “light” og “radar”. Lidar afstandsmålinger foretages ved, at der udsendes laser-pulser med høj frekvens samtidigt med at de enkelte pulser, typisk ved hjælp af et spejl, drejes ud i forskellige retninger. Den tid det tager de enkelte pulser at ramme et objekt og blive reflekteret tilbage til laseren, kan bruges til at beregne afstanden.

billede-60

LIDAR benyttes bl.a. indenfor: Fartmåling hos politiet, opmåling af gerningssteder og bilulykker m.v. og til kontrol om man har sikkerhedssele på og til f.eks. overblik for brandmænd ved ildebrande.

Vi har benyttet lidarer der anvendes af kommuner i næsten hele Danmark til opmåling af jordbundsforhold, kotehøjder og drikkevands findere, samt kontrol af bygninger (teknisk kontrol af højhuse med risiko for hældninger). Vi bruger også lidarer til kontrol af biler samt måling af afstande mellem biler samt almindelig hastighedsmåling med håndholdt, eller fastmonteret kamera målinger med nummerpladegenkendelse. Du kan også se mere om BRIEFCAM her.

Andre løsninger leverer vi til kombinerede videoløsninger med radar, termiske og videokameraer, til styring af droner, biler og selvkørende køretøjer, til byggepladser, til opmålinger af historiske bygninger, Afstandsmåling, Overvågning, Til søgning efter vand, grus, mineraler, Atmosfærisk fysik, skovdrift, arkæologi, fremstilling af højdemodeller af landskaber m.m.

I mange tilfælde har vi leveret til HAZMAT med f.eks. brandoverblik, opmålinger og Beredskabsstyrelsen har f.eks. HAZMAT biler ved indsatser også for f.eks. ulykker med kemiske udslip m.v. Vi kan levere VIDEO LEASING alt fast udstyr inkl. opdatering til nyt udstyr løbende med leasing. Slut med store udskrivninger hvert år. Betal kun for hvad du bruger hver måned.

billede-15

Lidarer er også i mange selvkørende biler, men ikke TESLA, der udelukkende har tillid til videoovervågning

billede-61
Scanner for hastighedsmåling der benyttes af Politiet.

Indenfor sikkerhed er der også mange oplagte formål med en lidar. Den er eminent til at tælle personer i et given område, så man overholder evt myndighedskrav i bygninger og lokaler. Afstand mellem personer, er den også meget præcis med.

Fysisk sikkerhed er et kritisk operationelt element for virksomheder og organisationer både i den offentlige og private sektor, der kræver en høj grad af nøjagtighed, skalerbarhed og operationel effektivitet til håndtering af hændelser. Traditionelle kamerabaserede systemer har fortsat med at tjene deres formål godt i årevis, men de har begrænsninger, der kan skabe sikkerhedshuller, øge omkostningerne og spilde værdifulde ressourcer, hvis de ikke er optimalt konfigureret til alarmhændelser. 3D LiDAR-løsninger kan dog overvinde disse begrænsninger for at øge effektiviteten og pålideligheden, reducere falske alarmer og forbedre driftseffektiviteten.

lidar

Fordele ved LiDAR

På grund af deres design og teknologi har LiDAR-sensorer flere fordele i forhold til kameraer, der i sagens natur forbedrer sikkerhedsfunktionerne.

  • Sensordimension: 3D leverer dybdeopfattelse og meget mere præcis information om et overvåget rum med færre sensorer. De fleste andre sensorer fungerer i enten en eller to dimensioner, herunder AI- eller computer vision-softwaren, der bruges til at analysere disse sensordata.  
  • Nøjagtighed og rækkevidde: LiDAR-sensorer er nøjagtige inden for <3 cm med en vinkelopløsning på 0,03 ° -0,13 ° og en rækkevidde på op til 70 m i radius. Disse faktorer kombineret med punktskyen med høj densitet muliggør ikke kun nøjagtig gengivelse af rum, men også detektion, sporing og klassificering af objekter.  
  • Hastighed og retningsbestemmelse: Fordi sensorerne konstant sender impulser ud, kan de registrere objekter i bevægelse ud over statiske objekter, herunder objekternes hastighed og retning.
  • Belysning og miljø: I modsætning til kameraer påvirkes LiDAR-sensorer ikke af omgivende lysforhold. De fungerer lige så godt i veloplyste rum, solrige udendørs rum og mørke.  
  • Mesh Network: LiDAR-sensorer kan smeltes sammen for at skabe et overvågningsnet, så større og mere komplekse rum kan dækkes med et enkelt system og færre sensorer.
  • Problemfri ID-overdragelse: LiDAR-opfattelsessoftware tildeler et unikt id til hvert objekt / person / køretøj, der kommer ind i en zone. Med mesh-kapaciteten kan systemet spore hvert objekt unikt hvor som helst i det rum, der er dækket af LiDAR-sensorerne uden at miste sporet på grund af forhindringer eller andre variabler. Det er vigtigt, at der ikke registreres nogen PII (personalidentificerbare oplysninger) af LiDAR, hvilket eliminerer eventuelle bekymringer om privatlivets fred.

Den virkelige magi sker dog i sikkerheds-styringssoftwaren, hvor sikkerhedsteams kan se reel forbedring af deres evner og effektivitet.

fartma%cc%8aling

Mere fleksible detektioner og komplette hændelsesadvarsler

Traditionelle kamerasystemer, der bruger AI og analyse, kan kun rumme todimensionelle alarmzoner og objektsporing for at udløse en hændelse. Med et LiDAR-system kan brugerne indstille tredimensionelle alarmzoner hvor som helst inden for det rum, der er dækket af sensorerne. I stedet for et enkelt alarmplan muliggør LiDAR’s 3D-funktion oprettelse af kuboidformede virtuelle alarmzoner, så en advarsel kan udløses, når et objekt kommer ind i en hændelseszone hvor som helst eller i en hvilken som helst retning. En enkelt LiDAR-sensor kan ikke kun dække et større område, men kan dække det i alle tre planer.

Derudover kan LiDAR-løsninger understøtte flere 3D-alarmzoner, hvor hver enkelt er i stand til at udløse en anden alarm eller et andet svar.

billede-65
Til målinger for piloterings og byggeselskaber leverer vi højpræcisionsmålinger via leje, leasing eller kontraktsalg til f.eks. 495,- pr. måned.

Tag for eksempel en klassificeret forskningsfacilitet. Et alarm- og responssystem i flere lag kan omfatte en indledende zone 50 meter fra en hegnslinje. Hvis en person eller et køretøj kommer ind i den første zone, kan der udløses en automatisk meddelelse, der advarer personen og beder dem om at vende om og forlade området.

billede-62
For målinger og dokumentation er LIDARER det eneste industrien efterspørger.

Hvis denne person fortsætter med at bevæge sig mod hegnslinjen, kan denne bevægelse udløse en anden reaktion, såsom afsendelse af sikkerhedspersonale. Hvis personen bryder hegnet – enten ved at gå over eller gennem det – kan et tredje niveau af respons sende yderligere sikkerhedspersonale og låse anlægget ned.

På grund af sin nøjagtighed er LiDAR også ideel til folk, der tæller. Det er ofte vigtigt for sikkerhedsteams eller facility management at forstå, hvor mange mennesker der er i en facilitet. Med LiDAR-sensorer og virtuelle tællezoner er nøjagtige hovedtællinger så enkle som at oprette de virtuelle begivenhedszoner, hvor enkeltpersoner går ind og ud af faciliteter eller specifikke områder for at overholde sikkerheds- og sikkerhedsprotokoller. Det kan betyde, at det samlede antal beskæftigede holdes under den maksimale kapacitet i et offentligt rum eller sikrer, at kun én person kommer ind i et stærkt begrænset område ad gangen.

Det hele sker gennem integration med andre tredjepartssystemer og uden at kræve, at sikkerhedsteams kontinuerligt overvåger kameraer eller perimeterzoner, når de er konfigureret.

lidar-2

Integration med kamerasystemer

Det betyder ikke, at LiDAR vil erstatte kamerasystemer.

Der er værdi i kameraer, især til at identificere personer af interesse. En ting, LiDAR ikke kan gøre, er at se farve eller identificere biometriske funktioner. Hvis et LiDAR-system identificerer et objekt med id “0022” som værende gået ind i et følsomt område, har det ingen idé om, at objekt-id “0022” er iført en blå sweatshirt og hvid hætte. Men kameraer er ikke smarte og har brug for nogen eller en begivenhed, til handling i sikkerhedsstyringssoftwaren for at styre og flytte dem på plads via forudindstillinger eller PTZ-kontroller. Typisk skal sikkerhedsteamet søge gennem kameraer for at finde en person, når en advarsel udløses.

billede-66
billede-67

LiDAR-systemer kan integreres med videostyringssystemer og styre PTZ-kameraer på plads for at identificere og følge bestemte personer eller genstande af interesse. De rigtige kameraer kan placeres korrekt og flyttes for at spore ethvert objekt, som LiDAR-systemet har identificeret som en alarmhændelse. I stedet for at skulle cykle gennem flere kameraer for at finde den pågældende person, kan geolokaliseringsdata fra LiDAR-systemet placere kameraer, så sikkerhedspersonale straks kan identificere den pågældende person som iført en blå sweatshirt og hvid kasket, hvilket gør responstiden hurtigere og mere præcis.

billede-63
Til opmåling af ulykkessteder og gerningssteder er LIDAR videoudstyr uundværligt til bevissikring.

Næste generations sikkerhed

Kameraer er en nødvendighed for sikkerhed, og LiDAR-sensorer vil sandsynligvis ikke erstatte kamerasystemer lige foreløbig. Men ved at integrere med kamerasystemer kan LiDAR gøre inaktive kameraer til smarte sikkerhedsenheder for at øge responseffektiviteten og reducere falske alarmer.

Ikke alene vil kombinationen af LiDAR og kameraer reducere arbejdsbyrden for sikkerhedsteams, men det vil også kræve, at færre kameraer installeres og vedligeholdes for at understøtte sikkerhedsplaner på grund af den enorme mængde dækning, LIDAR-sensorer kan levere. LiDAR er den næste generation af sikkerhedsløsninger og vil forbedre sikkerhedsforanstaltninger på næsten alle markeder, herunder detailhandel, regering, underholdning, gæstfrihed, kritisk infrastruktur, transport, virksomhed og meget mere.

billede-64
Scroll to Top