vindmøøle

Energisektoren

Olie / Gas / El / Varme / Vindkraft

Farlige områder / Forebygge større uheld i produktionsområder.

Olie raffinaderi solnedgang

Eksplosionssikre kameraer

– Kamerahuse og kabinetter designet til at forhindre potentielle gnister og eksplosioner.

Temperaturovervågning af elektriske maskiner og maskiner med høje driftstemperaturer

– Termiske kameraer tilbyder temperaturovervågning døgnet rundt, for at forhindre brand forårsaget af for høj varme. Alarm udløses, når temperaturen går over det forudindstillede område. Hvilket muliggør en automatisk reaktion som ex. standser hovedpumpen, og starter back-up pumpen. En præreaktion kan være starte pumpe for køling eller slukningsvand.

Nonstop overvågning og hurtig respons, med intelligent analyse

– Intelligent videoanalyse og lyddetektion hjælper med at generere alarmer, når indtrængen, brand / unormal høj temperatur, eller nedbrud, eksplosion eller skrig opdages i farlige områder, for at øge hurtig reaktion på hændelser.

Præcis overvågning med kameraer med høj opløsning∙ højt zoom

 • Præcis overvågning med kameraer med høj opløsning og højt zoom, til indendørs faciliteter også med højt til loftet og svagt belysning.
 • Samtidig overvågning i flere retninger med panorama- og multi-direktionelle kameraer til eksempelvis bygningens ydre.
refinery, oil, aerial-109025.jpg

Administrer store faciliteter med effektivitet.

Integreret katastrofeforebyggelse.

 • VideoAnalyse A/S levere integrerede sikkerhedsløsning, der giver samtidig overvågning i store petrokemiske/energianlæg.
 • I tilfælde af brand og ulykker, udløses alarmer hurtigere, for at muliggøre situationsbevidsthed og hurtig reaktion.
 • Integreret med forskellige løsninger som termiske kameraer, adgangskontrol, kan varme, brandudvikling følges lige så nemt som en ulovlig indtrængen. Det hele er nemt, og betjeningsvenligt.

Intelligent integreret styring

– Tilbyder effektiv kontrol af store steder, integreret intelligent kontrol ved hjælp af bevægelses- og lyddetektion. Med AI-teknologier, kan detekteres hurtigt og effektivt, en forbedring af effektiviteten ved at muliggøre hurtig reaktion på nødsituationer

Smart videosøgning

– Understøt forskellige former for videosøgning, samt hurtig videosøgning. Søg efter hændelser på metadata som bevægelse, røg, brand, faldulykke, tid, temperatur, vindretning. Hvis det hjælper dig, så gør vi det søgbart.

sparks, working, industry-383037.jpg

Facilitetsbeskyttelse og branddetektion

Olierørledninger – Beskyttelse af rørledninger

 • 24/7 facilitetsbeskyttelse er nødvendig for at forhindre ødelæggelse infrastruktur, maskineri, pumper, tanke, rørledninger, men også hærværk og olietyveri.
 • Dag & nat overvågning med høj kvalitets zoom og IR belysning kameraer tilpasset det omsluttende miljø.

Brandregistrering i rørledninger

– Termiske kameraer, der overvåger usædvanlige temperaturændringer, sikrer detektion af rørlednings-, olielækage og brande samt muliggør øjeblikkelig alarmmeddelelser, og understøtter en hurtig reaktion på ulykkesscenarier.

Overvågning af registrering af indtrængen og adgangspersonale

 • Under overvågning af ind- og udkørsel, genererer AI-kameraer alarmer, når uautoriserede personer registreres, dette ud fra ansigt, beklædning eller adfærd (andre bevægelige genstande end personer registreres ikke)
 • Virtuelle linjer er indstillet ved udgange for at overvåge mistænkelige aktiviteter såsom mistænkelig adfærd eller uautoriseret adgang.
A wildfire burning green field near houses
Photo by Alexandre P. Junior on Pexels

Perifere områder

Unormal ind- og udkørsel, samt indtrængningsovervågning

 • Virtuelle zoner kan konfigureres i perifere områder, for at lette notifikationer i tilfælde af indtrængen eller unormale aktiviteter Dag og nat overvågning 24/7
 • IR PTZ-kameraer med indbygget visker muliggør live overvågning 24/7, hvilket minimerer miljøpåvirkninger.
 • Fjerninspektioner med kameraer med høj zoom.

Automatisk sporing af mistænkelige objekter

– PTZ-kameraer med automatisk sporingsfunktion kan automatisk følge mistænkelige objekter. Eventuelt i kombination med en radar.

Kritisk infrastruktur til import og eksport af råolie.

container bridge, container, container handling-1367606.jpg
Havn

Havne

Video døgnets 24 timer, der tilbyder billeder i høj kvalitet uanset miljøet

– PTZ-kameraer med indbygget vibrationsdæmpning /anti-dug, IR og viskere. Leverer enestående billedkvalitet dag og nat i vind, havgus, tåge eller regn.

Specialiserede kameraer til havne og offshore-installation

– De robuste kameraer i rustfrit stål, der er meget modstandsdygtige over for korrosion og syre, er designet til at blive anvendt i udfordrende miljøer med masser af fugt, vind og salt såsom skibsfart og offshore miljøer.

Intelligent videoanalyse

 • Analyser video og lyd af lastning af råolie / gas i havneområder
 • Der genereres øjeblikkelige varslinger, til centrale overvågningsmyndigheder i tilfælde af hændelser såsom brand og eksplosion, hvilket letter identifikationen og reaktionen af hændelser samt forebygger større uheld.
 • Kameraerne kan arbejde sammen med brandalarmen, via præinstillede positioner og en verifikation kan derfor ske hurtigt.
Photo by Kelly on Pexels

Det starter med adgangssikkerhed.

Køretøjer adgang og parkeringspladser

 • Indsaml data om alle ankommende køretøjer.
 • LNPR-løsning registrerer nummerpladeinformationer og ind- og udkørselstidspunkt.
 • AI-kameraer kan gemme køretøjsdata (køretøjstype, farve, nummerplade), som kan bruges senere, når du søger efter bestemte begivenheder.

Håndtering af parkeringspladsens sikkerhed

 • Multi-direktionelle kameraer, der er i stand til 360 graders overvågning, med et enkelt kamera. Er egnet til at identificere og spore køretøjer.
 • IR-sensorkameraer tilbyder dagslysklar overvågning om natten.

Ring og hør mere på 77 77 77 70 – eller få et konkret tilbud…

Scroll to Top