Moderne slaveri & menneskehandel

Sidst opdateret: 28/03/2021. Seneste version: 31/08/2017

Denne erklæring er fremsat i henhold til Modern Slavery Act 2015 og FN’s 17 verdensmål specielt nr. 8.

VIDEO A/S er datterselskabet for Software Udvikling A/S. Vi er noteret som selskabskoncern i Danmark under Erhvervsstyrelsen. Selskabsformen er A/S og der er vedtaget en erklæring om “Moderne slaveri & menneskehandel” i henhold til den fundamentale erklæring oprindeligt fra Software Udvikling A/S (Holdingselskab)

 • AISTRA A/S
 • ICARE SECURITY A/S
 • Overvågningssoftware A/S
 • Server Hosting Center A/S
 • Videoovervågning A/S

Vi driver virksomhed med følgende firmanavne og binavne:

 • Video A/S
 • Videoanalyse A/S
 • Ansigtsgenkendelse A/S
 • Womp VIDEO & Datanetværk A/S
 • Kameraovervågningssoftware A/S

Vores virksomhed

Vi forhandler og producerer videoovervågningssystemer og driver disse på vort websted www.aistra.net under navnet Video Analyse A/S. Vi eksporterer til forskellige lande men har det meste af omsætningen i Norden, Tyskland og Baltikum.

Vi leverer videoanalyse software og udstyr fremstillet af mange af af os og af branchens mest kendte mærker. Vore indtægter kommer fra forhandlere og statslige instituioner.

Vores politik

Flere skønner at der er ca. 40 milioner slaver, og at slaveri primært finder sted i Kina, Indien og Asien som et hele tilsammen med Afrika. ILO skønner tillige, at der er mere end 160 million børn der arbejder under uregulerede forhold.

Vi undgår af samme årsag at anvende samt at købe bl.a. ªkinesiske eller indiske produkter. Det er den politik hver enkelt skal gøre op ned sig selv. Generelt er produkter fra landende på listerne med til at støtte slaveri og det der er værre. Herudover anslås det at f.eks.Kina og Rusland udgør ca. 40% af al spionage, malware og ransomware i verden. Dette er aktuelt skadeligt for danskere og danske virksomheder, hvor denne kriminalitet koster milliarder pr. år i EU alene.

 • Vi har kontaktet alle vore leverandører for art sikre at de også overholder denne compliance. Af samme årsag markedsfører vi ikke produkter fra Kina, som ser stort på både Menneskerettigheder, privatliv og slaveri.
 • Vi er dedikerede til at vedtage og forbedre forhold, der sikrer, at der ikke er slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæder eller andre dele af vores forretning.
 • De produkter vi sælger, fremstilles i mange forskellige lande, og vi tilstræber os derfor på at sikre, at disse værdier vedligeholdes i hele vores forsyningskæde.
 • For at opnå dette er vi dedikerede til at identificere og vurdere områder i vores forretning, hvor der kan være potentielle risici for moderne slaveri, om det er direkte eller indirekte i vores forsyningskæde. Vi søger at udvikle og implementere effektive systemer og kontroller til at gennemgå og overvåge overholdelse af vores politik.

Slaveri, Tvangsarbejde og børnearbejde, fakta:

Ifølge FN-organisationen ILO lever op mod 40 millioner mennesker verden over i moderne slaveri. Herhjemme skulle 9.000 mennesker ifølge Global Slavery Index være i fare for at lande i samme situation. Vi kender de fra underbetalte chaufører, til bygningsarbejdere og handel med mennesker i den seksuelle industri.

 • 40 millioner mennesker anslås alt i alt at være fanget i moderne slaveri.
 • 71 procent af dem er kvinder og piger (29 millioner)
 • 25 procent af dem er børn (10 millioner)

Tvangsarbejde:

 • Omkring 25 millioner anslås at være udsat for tvangsarbejde
 • 16 millioner heraf, er fanget i den private sektor. Beskæftiget med især husarbejde, byggeri og landbrug
 • 4 millioner er pålagt tvangsarbejde af offentlige myndigheder
 • 5 millioner er udsat for seksuel udnyttelse

Børnearbejde:

 • Børnearbejde
 • Næsten ti procent af verden børn er udsat for børnearbejde.
 • Det svarer til 152 millioner børn.
 • 88 millioner af dem er drenge 
 • 64 millioner af dem er piger.

De fleste børnearbejdere findes i; Afrika 72 millioner, Asien og Stillehavet 62 millioner, Nord og Sydamerika 10,7 millioner, Europa og Centralasien  5.5 millioner, Arabiske stater 1,2 millioner. 30 procent af børnearbejdere under 15 går ikke i skole.
38 procent af børnearbejdere under 15 udfører farligt arbejde. Kina og Indien er der værste syndere i statistikken.

Tredjepartsmærker

Vi sælger produkter fra mange kendte mærkevarer der kommer fra Japan, Taiwan og Korea (er kategoriseret med 0% slaveri), Tyskland, Sverige, USA og Storbritannien.

Vi køber disse produkter direkte fra producenter eller distributører i de samme lande. europæisk baserede leverandører, hvoraf mange er en del af større globale organisationer. Disse organisationer anerkender og offentliggør typisk deres forpligtelse til at bekæmpe slaveri. Vi gennemgår antislaveri politikker og erklæringer fra vores store leverandører og er dedikerede til at vurdere alle leverandører af tredjepartsmærker.

Vores leverandører er fortrolige med vores antislaveri politik og forventningen om, at deres egne politikker og deres egne leverandørers politikker lever op til vores samme høje standard.

Vi vurderer eventuelle tilfælder af manglende overholdelse, hvis og når de opstår, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe en sådan manglende overholdelse.

Egne varemærker

Vores egne mærkevarer kommer fra producenter i flere lande over hele kloden og produceres ofte efter vores egne specifikationer og designs. Den 01.04.2022 opgjorde vi, at vi har aktive forbindelser med over 20 producenter, der alle ligger uden for spionage.

For at sikre, at vi ikke er involveret i moderne slaveri eller krænkelse af menneskerettighederne på nogen måde, udfører vi vores egne uafhængige inspektioner af tredjepartsfaciliteter, der er involveret i fremstillingen af vores produkter. Nominerede medlemmer af vores eget team er uddannede til at gennemføre kontrollen.

Under disse inspektioner udfører vi omfattende kontroller og producerer skriftlige ‘fabriksinspektionsrapporter’, der deles med ledere og/eller ejere af faciliteterne og inkluderer formelle anbefalinger, der skal implementeres, hvor det er relevant.

Vi holder op med at anvende fabrikker, der ikke lever op til de standarder, vi har sat.

Kontrollen inkluderer:

 • Vore nationale CSR politikker skal overholdes af producenter og samarbejdspartnere
 • Menneskerettigheder skal overholdes, f.eks. er Kina verdens største overtræder af dette punkt
 • Arbejdsmiljø – ventilation, belysning, renlighed, temperatur
 • Fabriksmedarbejderes arbejdstid
 • Maskiners og udstyrs standarder og afskærmninger
 • Sikkerhedsudstyr inklusiv brandslukningsudstyr og førstehjælpssæt
 • PPE & træning
 • Nødudgange og skiltning
 • Personalefaciliteter – toilet, køkken osv.
 • Fabrikscertificering – BSCI certifikat for socialt ansvar
 • OHSAS18001 arbejdsmiljø og sikkerhed

Svarene på vor kontrol var den 14. april, vi undersøger igen den 14. okt, idet omfang at COVID tillader det og ellers laver vi interviews via Skype/Team Server.

Mere om slaveri:

FN’s og vore alles 17 verdensmål

Relationen til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Delmål 8.7 handler om at afskaffe moderne slaveri, menneskehandel, tvangsarbejde og børnearbejde.

Vil du vide mere så ring gerne til Michael Rasmussen på 77777770 lokal 144.

Scroll to Top