Tyverialarmer og andre alarm systemer

Der er mange typer af alarmsystemer og vores videoovervågning arbejder sammen med alarmsystemer. En del kameraer har desuden sensorer man kan tilslutte. Endelig kan man tilslutte tågeanlæg, sirene og overfaldsalarmer m.v.

Hvilke alarmer kan man få?

 1. Tyverialarmer
 2. Indbrudsalarmer til bygninger
 3. Gasalarmer
 4. Vandskadealarm
 5. Grundtvandsalarm
 6. Nedbørsalarm
 7. Temperaturalarm
 8. Log Alarm
 9. Overfaldsalarm
 10. Ryge Alarm
 11. Varesikringsalarmer
 12. Hegnforceringsalarm også ved berøring
 13. Alarm for detektering af rystelser og vibrationer

Tyverialarmer kan dokumentere og give alarm ved:

 • Overfald, tyveri af notebook, kuffert, mapper, en pengepung eller mobiltelefon ved f.eks. søvn i tog/busser
 • Indbrud på kontoret, byggepladser, butikker, showroom og udstillinger m.v.
 • Vores Læger, Tandlæger, Advokater, Revisorer, klinikker og konsultationer har det allerede bygget ind i de løsninger vi sælger inkl. overvfaldsalarm og videodokumentation af behandling m.v.
 • Overvågning af arealer f.eks. byggepladser, rådhuse, torv, haver, garager, parkeringspladser og offentlige arealer m.v.
 • HORESTA løsningen for Hoteller, Restauranter, Caffeer, Værtshuse, Kursuscentre, Haller, Udstillingsareialer
 • Kontorer og Kontorbygninger

Tyverialarm er en alarmtype, hvis primære formål er, at alarmerer ved kendetegn på indbrud. Det er kun personer med kode eller adgangsbrik, der er i stand til at koble fra i de områder koden / brikken giver adgang til.

Tyverialarmen alarmerer hvis der i det område den overvåger, er sikre tegn på færden af personer, eller dyr, når alarmen er tilkoblet i området. Alarmen kan indikeres lokalt ved horn og eller blink. Eller eksternt ved at ringe op til en telefon, og afgive talemeddelelse.

Alternativt sende signal til kontrolcentral, hvor der ageres efter aftale, ex sende en vægter til stedet for at se at alt er som aftalt. Området centralen dækker kan være fra et enkelt rum / en enkelt dør, til hele virksomheder, med flere bygninger.

Opbygningen: Anlægget består af en central, hvor enheder som rumdetektorer, magnetkontakter og tastatur kobles sammen, enten trådløst eller fortrådet. Centralen kan deles op i flere områder. Et område / zone / gruppe osv kan være garagen, kælderen, eller alle døre og vinduer i stueetagen, også kaldet skal-sikring. Centralen vil hvis den er frakoblet tillade adgang i områderne. Hvis alarmen er tilkoblet, gå i alarmtilstand ved bevægelse i områderne. Der er mulighed for at have grupper slået til i områder, og andre områder frakoblet på samme tid. Herved kan man koble alle zoner til i huset, samt garagen, undtaget ex. soveværelset. og herved opnå større tryghed, om natten eller hvis man er alene hjemme.

Privat / Erhverv: I private hjem og mindre virksomheder, kan alarmen til- og frakobles vi app. og via ex. Apple Watch. I virksomheder hvor til og frakobling styres af få personer, kan dette også benyttes. Men da det kan være vanskeligt at overskue hvornår med arbejdere arbejder hjemmefra, er til eksterne møde osv anbefaler vi her at alarmen kombineres med adgangskontrol. Det kan være en simpel læser ved ind og udgang, der så frakobler alarmen når første medarbejder ankommer, og tilkobler når sidste medarbejder forlader arbejdspladsen. Dette sikrer at virksomhedens områder uden personale er tilkoblet alarmen, og hermed forhindrer uautoriseret adgang til områderne. Hvilket øger sikkerheden væsentligt, og ligeledes trygheden for de ansatte. Alarmen vil således kun være frakoblet når der er personer med adgang til området.

Detektorer tilkoblet centralen kan være rumdetektorer, som typisk er IR-infrared, der ser efter kropsvarme. Radar, der ser med radiobølger. Begge ser efter bevægelse. Kombinationsdetektorer med både ir, og radar, hvor begge skal se bevægelse for at sende alarm. Døre og vinduer kan sikres med åbningskontakter, for indikation af åbning. Yderligere kan tilkobles røgdetektorer, detektorer for vandlækage, rystedetektorer for ex. pengeskabe, hegnssikring osv

Styringer: Der kan kobles styringer til de fleste alarmer, så man eksempelvis kan tænde for varmen i sommerhuset, kan tænde udendørslys, stikkontakter, åbne rullegitre, åbne porte osv.

Scroll to Top