Cruise ship

Skibe og havne

Videoovervågning til færgeterminaler

skib
skib

Når man overvejer videoovervågning til færgesystemer, er der meget jord, eller skal vi sige vand, at dække. Som mange andre udbydere af offentlig transport betragtes færger som mål for terrorhandlinger og skal tage særlige forholdsregler for at sikre sikkerheden for passagerer, arbejdere og udstyr. Videoovervågning spiller en central rolle i denne indsats og fungerer til opgaver ud over blot sikkerhed, f.eks. trafikkontrol og koordinering af tjenesten.

Fordele ved videoovervågning af færger og terminaler

Skib kaptajn på broen
Skib Kaptajn overblik

Bekæmpelse af terrorisme – Videoovervågningssystemer er en integreret del af en større indsats for, at forhindre at terrorplaner udføres på og omkring vores færger og terminaler. Sådanne trusler findes, og sikkerhedskameraer hjælper myndighederne med at overvåge for mistænkelig aktivitet.

Skalerbarhed – En af de mange fordele ved IP-baseret overvågning for færger og terminaler er skalerbarheden. Nye kameraer kan nemt tilføjes til et sådant system efter behov, f.eks. hvis terminalen kræver mere omfattende overvågning, eller hvis der tilføjes nye både.

Forebyg hærværk – Strategisk placerede overvågningskameraer, afskrækker mod hærværk på færger, udstyr og i terminaler. Hvis sådanne handlinger udføres, notificeres operatøren, og kameraerne bedrager med visuelle beviser til retsforfølgning.

Øg sikkerheden i terminaler – Færgeterminaler kan være et utrygt sted, især sent om aftenen og efter lukketid. De der skal vente i terminaler i en længere periode, har en ekstra følelse af sikkerhed ved at vide, at terminalerne løbende overvåges af sikkerhedskameraer.

Spot potentielle problemer – Mange uønskede hændelser stammer fra berusede og opfarende passagerer. Overvågningskameraer kan hjælpe sikkerhedspersonalet med, at identificere potentielle trusler, før situationer kommer ud af kontrol.

Bedre koordinering af ankomster og afgange – Med videoovervågningsløsning, der overvåger færgetrafik, venteområder og lastområder. Kan de arbejdende i terminal og på færgen, bedre koordinere passende arbejdsgange, så færgen kan sejle til tiden.

Forebyg kriminalitet – Sikkerhedskameraer placeret i områder hvor penge udveksles, såsom billetvinduer, detailbutikker og koncessionsområder, kan hjælpe med at afskrække mod tyveri og anden kriminel aktivitet.

Digital lagring – IP-overvågningssystemer gemmer videooptagelser digitalt. Dette giver mulighed for større lagerkapacitet, samtidig med at det giver dramatisk forbedrede søgefunktioner. Efterforskere kan effektivt gennemsøge digitale optagelser for billeder af specifikke hændelser, der kan vise sig nyttige, også i strafferetlige efterforskninger.

Risici for færgeovervågning

Hærværk – Hvis videokameraer manipuleres, kan et signal gå tabt. Andre sikkerhedsforanstaltninger bør være på plads for at opretholde den rette sikkerhed i tilfælde, hvor kameraer bliver ubrugelige.

Konfiguration af videoovervågningssystemer til havneterminaler og færger

Overvej følgende faktorer, når du fastlægger den passende videoovervågningsinstallation til færger og terminaler:

 1. Har færgesystemet det nødvendige sikkerhedspersonale til at patruljere på færger og terminaler?
 2. Tilbyder politiet sikkerhedsassistance?
 3. Hvilke typer sikkerhedssystemer er der i øjeblikket på plads for færgerne og terminalerne?
 4. Er der fortilfælde af kriminel aktivitet på færgerne eller i terminalerne?
 5. Er der en historik med hærværk mod udstyr og faciliteter?
 6. Drives her kun passagerfærger?
 7. Transporterer færgerne køretøjer, og en betydelige mængde gods?
 8. Kræver visse færgeruter strammere sikkerhed, og mere Politiets tilstedeværelse end andre?
 9. Hvilke foranstaltninger er på plads til, at kontrollere adgangen til områder med restriktioner?
 10. Hvordan er trafikstrømmen under færgens ankomster og afgange?
 11. Er der langtidsparkeringspladser i nærheden af terminalen, som kræver overvågning?
 12. Hvordan håndteres medarbejderidentifikation?
 13. Overvåges terminalerne korrekt om natten og efter lukketid?

Råd til opsætning af sikkerhedskamera til færger og færgeterminaler

 1. Placer sikkerhedskameraer ved alle ombord- og aflæsningsområder for at tage billeder af alle færgepassagerer.
 2. Overvåg walk-on og køretøjsventeområder for, at måle trafikstrømmen og holde øje med hændelser og mistænkelige køretøjer.
 3. Sørg for kontinuerlig videoovervågning af og i terminaler, for at beskytte dem der venter sent om aftenen.
 4. Installer sikkerhedskameraer ved lastnings- og losningszoner.
 5. Placer overvågningskameraer, der holder øje med billetvinduer og detailområder, for at forhindre tyveri og andre kriminelle handlinger.
 6. Brug overvågningskameraer til at overvåge parkeringspladser, for indbrudsforsøg, hærværk og mistænkelig aktivitet.
 7. Se ud- og indvendigt over færgen, for at se efter uønskede hændelser, opfarende passagerer og den generelle aktivitets strøm.

Skibe / Færger

Skibsbrand motorrum

Vi kan hjælpe med vejledning, helt fra valget af valget af VMS, ex. Genetec, Milestone, Avilgon. Til kameraløsninger der giver overblik, og sammen med den rigtige analysesoftware, kan gøre operatør og operation mere effektiv og sikker.

Scroll to Top