Tog og togstationer:

Videoovervågning af tog og stationer

I de senere år er bekymringerne for sikkerheden i den offentlige transport steget betydeligt. Truslen om terroraktivitet har altid været til stede, men det er et større problem i dag end nogensinde før. På tog- og metrostationer kan videoovervågningssystemer bidrage til at forhindre sådanne handlinger. Derudover kan sikkerhedskameraer afskrække kriminalitet og hærværk på stationer og give passagererne en ekstra følelse af sikkerhed.

Fordele ved sikkerhedskameraer i tog- og metrostationer

Bekæmpelse af terrorisme – Offentlige transportformer betragtes som højrisikomål for terrorisme. Overvågningskameraer placeret i tog- og metrostationer hjælper i kampen mod en sådan aktivitet og arbejder på at få øje på terrorplaner, før de sker.

Efterforskning af kriminalitet – Videoovervågningsoptagelser kan vise sig at være yderst nyttige til efterforskning af hændelser, hvor der er udført en forbrydelse eller terrorhandling. Ved at analysere optagelser kan operatøren identificere mistænkte og undersøge, hvilke skridt der skal tages for at forhindre fremtidige handlinger i at forekomme.

Beskyt brugerne – Det er vigtigt for brugerne at have tillid til, at togsystemet er sikkert. Mange metrobrugere er daglige pendlere. For dem bør det at køre på skinnerne være lige så bekymringsfrit som at børste tænder. Sikkerhedskameraer er en vigtig del af en større indsats for at give brugerne et system, der er sikkert og nøje overvåget for deres sikker- og tryghed.

Jf. DSB brugte de i 2021 omkring 71 mio. kroner på at rydde op efter graffiti og andet hærværk på DSB’s tog. Selvom Graffiti er ulovligt hærværk og hærværksudøveren kan få en klækkelig straf og bøde. DSB’s kunder føler utryghed tilmed. Og kemikalier i spraymaling ødelægger togenes overflade. Det samme gør sig gældende på offentlige bygninger, i naturen og på veje, mur og indenfor busdrift m.v. Selvom det er et svineri der går ud over os alle risikerer graffiti- og hærværks personer op til seks års fængsel, tilsat bøder og store erstatningskrav. Er gerningspersonen under 15 år, risikerer denne at blive anbragt væk fra sine forældre. Straffeattesten kan bestå i op til 10 år. Dette kan ødelægge jobmuligheder og forhindre rejse til f.eks. USA.

 • DSB anmelder al graffiti til Politiet, og alt bliver registreret med foto, hvorefter der bliver sat tape henover hærværket.
 • Man kan blive straffet med op til seks års fængsel for at udøve graffiti. Man kan blive dømt til at betale store erstatninger for graffitimaling på DSB’s tog og bygninger
 • DSB brugte i 2021 samlet omkring 71 mio. kroner på at rydde op efter graffitihærværk på vores tog – en regning vi som skatteydere betaler
 • I 2021 blev der malet graffitihærværk udvendigt på 349.215 m2 på DSB’s tog. For S-tog var det 275.240 m2, mens det for Fjern- og Regionaltogene var 73.975 m2. Så det er oftest S-tog, der bliver udsat for hærværk i form af graffiti.
 • Det koster op til 100.000 kroner at fjerne graffiti fra en togvogn. Beløbet er afhængigt af flere forhold bl.a. størrelsen af graffitihærværket. Ligesom der i beløbet også indgår, hvad det koster at undvære toget i driften, mens det bliver renset.
 • DSB bruger miljøvenlige rensemidler til at rense graffitien af. Alligevel slider det hårdt på togenes lak.
 • DSB foretager løbende forskellige tiltag, der skal bidrage til at hindre og begrænse graffiti, og ødelæggelse af togvognene.

Forebyg graffiti – Der er noget ved metrostationer, der bringer graffitikunstnere ud i kraft. For nogle giver tunnelvægge og togvogne det ultimative lærred. Når overvågningskameraer spotter en sådan aktivitet, kan vagter og betjente hurtigt indsættes for at bryde tingene op, før et fuldt blæst vægmaleri kommer til at bære frugt. Oprydning af graffiti er en dyr opgave, og videoovervågning hjælper med at reducere hyppigheden af en sådan aktivitet.

Overvåg usikre områder – Vi har alle hørt udtrykket “Pas på hullet!”. Mange metro- og togstationer har sektioner, der kan vise sig at være farlige, såsom perronhuller og ethvert offentligt område, hvor toget passerer forbi. Med sikkerhedskameraer installeret specifikt til at overvåge sådanne områder kan ulykker og skader undgås.

Smart kamerafunktionalitet – Intelligente IP-kameraer har ofte indbygget videoanalyse såsom adfærds- og ansigtsgenkendelse. Installeret i en metro- eller togstation kan sådanne kameraer hjælpe med at identificere potentielle trusler og få øje på mistænkelig aktivitet såsom objekter, der efterlades uden opsyn. Passagerer der ikke overholder eventuelle afstandskrav, potentiel smittesporing, manglende maske ved påbud osv

Digital lagring – Med et digitalt overvågningssystem gemmes optagelser digitalt snarere end på omfangsrige analoge kassetter. Dette giver mulighed for avancerede søgefunktioner, der hjælper med at gennemsøge arkiveret materiale for billeder af specifikke hændelser, og finde personer og emner af interesse.

Fjernadgang – IP-overvågningssystemer giver mulighed for fjernovervågning fra enhver computer med en internetforbindelse.

Risici ved videoovervågningssystemer

Hærværk – Hvis et sikkerhedskamera beskadiges eller manipuleres, kan signalet gå tabt. Det er vigtigt, at andre sikkerhedsforanstaltninger er på plads, hvis en sådan tilfælde opstår.

Overdreven afhængighed – Sikkerhedskameraer er kraftfulde værktøjer, men bør ikke stå alene. Videoovervågning kan øge sikkerhedsniveauet betydeligt på tog- og metrostationer, men den fysiske tilstedeværelse af sikkerhedspersonale er stadig ekstremt vigtig og bør ikke overses.

Konfiguration af overvågningskameraer

Når du installerer et videoovervågningssystem i et tog eller en på en station, skal du overveje følgende faktorer:

 1. Hvilke typer sikkerhedssystemer har stationen i øjeblikket?
 2. Er stationen ordentligt bemandet med sikkerhedspersonale og patruljeret af personale?
 3. Er der områder på stationen, der er særligt udsatte?
 4. Er der en historik med hændelser, der involverer kvæstelser eller dødsfald på sporene?
 5. Er der advarselsskilte placeret synligt ved farlige områder?
 6. Er graffiti et problem på stationen?
 7. Hvor sent kører toget om natten?
 8. Er stationen i et sikkert kvarter?
 9. Er der en historie med kriminel aktivitet eller voldelige hændelser i eller omkring stationen?

Rådgivning om opsætning af videoovervågning til tog- og metrostationer

 1. Installer kameraer ved alle stationens ind- og udgange for at få klare billeder af dem, der kommer ind og ud af stationen.
 2. Brug kameraer til at overvåge højrisikoområder ved sporene, f.eks. passagerudvekslingsgområder og sektioner hvor der er åbent mod sskinner og spor.
 3. Hold øje med alle områder, hvor der udveksles penge, f.eks. kortautomater.
 4. Overvåg trappeopgange, gange og elevatorer for mistænkelig aktivitet.
 5. Overvej at bruge kameraer udstyret med videoanalyse såsom ansigtsgenkendelse og adfærdsmæssig genkendelse, der kan hjælpe med at identificere kendte kriminelle og mistænkelig aktivitet, når den udspiller sig.

Videoanalyse til registrering af usikker adfærd hos publikum

Usædvanlig adfærd kan indikere en indledende fase af en usikker situation. For at forhindre hændelser, er det vigtigt at genkende denne adfærd på forhånd, og overvåge den eller de berørte personer. Intelligente sikkerhedskameraer evaluerer løbende optagelser i realtid, og advarer om nødvendigt operatøren.

Kameraerne udstyret med indbygget videoanalyse kan generere en advarsel, hvis der sker noget “unormalt”, f.eks. store menneskemængder samles, folk går i den forkerte retning på en rulletrappe, menneskemængden bevæger sig mod et lukket område eller enden af perronen osv. Alarmer kan også få kameraerne til automatisk at spore et objekt af interesse og dynamisk justere synsfeltet og give visuel information til operatøren. Hurtig reaktion forhindrer en hændelse i at udfolde sig.

Videobaseret branddetektion

Branddetektering via kamera

Brand er en stor bekymring for jernbaneoperatører ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Dette skyldes infrastrukturen, stationer har normalt højt til loftet og meget vind fra togtrafikken. Ved at bruge standard branddetekteringsmetoder (røgdetektorer eller lineære varmedetektorer) er det meget vanskeligt og pålideligt at opdage røg og brand på et tidligt tidspunkt.

AI-kameraer kan dog registrere brande ved kilden inden for 30 sekunder. Dette giver en afgørende tidsfordel, der forhindrer større skade i at opstå. Løsningens anvendelighed påvirkes ikke af loftshøjden. Og kameraerne er baseret på røg- og flammedetektionsalgoritmer, der er specielt udviklet til brug i tunneler, og som er optimeret i omfattende tests i virkelige miljøer. Selv med lav belysning registreres røg og flammer på det tidligste stadie, samtidig med at de skelnes korrekt fra andre forstyrrelser. Visuel branddetektion giver mulighed for hurtigere indsats, hjælper med at forhindre tab af menneskeliv, afværger panik i mængden og reducerer driftsforstyrrelser.

Ai aktion

Tunnel- og sporovervågning

Uautoriserede personer i nærheden af jernbanesporene er en stor risiko for jernbaneinfrastrukturen. Da enhver – selv en kortvarig afbrydelse af driften, forårsager mange problemer for operatøren. Tidlig registrering af disse hændelser kan være en udfordring for operatører, der selv visuelt overvåger. De kan gå glip af vigtig tid. Med indbygget videoanalyse tilføjer metadata imidlertid mening og struktur til videobilleder.

Personer og genstande kan registreres i videooptagelser, selv når de gemmer sig i mørke og underbelyste områder. Indbyggede infrarøde lyskilder, belyser objekter op til 550 meter væk, og termiske kameraer, levere billeder der gør det muligt at opdage mistænkte der gemmer sig, i eksempelvis buske. Når en person nærmer sig f.eks. skinnerne,  følger kameraerne denne automatisk hen over sporet, for at understøtter herved operatøren, også over store afstande. Objektet kan også vises på et kort, der angiver præcis placering, størrelse og hastighed, for at assistere hurtig indgriben. Dette minimerer forsinkelser og omkostninger ved tog stop.

Automatiseret overvågning og alarmstyring

En operatør betjener og benytter sig normalvis hundredvis af kameraer under et vagtskift, mens der hele tiden ses videostreams. En hændelse kan let overses. Det kan tage adskillige timer at søge gennem optaget video materiale, for at finde og evaluere begivenheder efter en hændelse. Ved at bruge analyse kan hændelser automatisk registreres, hvilket vil hjælpe operatørerne med at træffe beslutninger og frigøre dem fra tunge gennemsyn af optaget videomateriale. Intelligente kameraer muliggør hurtige søgninger ved at optage metadata for objekter, og gemme det med videobilledoptagelsen. Ved at definere parametre, såsom usikker adfærd, kø, blokkerede udgange, person på skinnerne, kan operatøren indsnævre søgningen til relevante hændelser, hvilket muliggør rettidig omhu.

Ring og hør mere på 77 77 77 70 – eller få et konkret tilbud…

Scroll to Top