Unitek

UniLock adgangskontrolsystem

Systemet er et 100% dansk udviklet kvalitets­produkt der udmærker sig ved at have decentral styring, og en meget brugervenlig software.

  • Al hardware og software er udviklet og produceret i Danmark.
  • Der er kælet for vores produkter både designmæssigt og teknisk, hvilket garanterer et langt produktliv.
  • Det betyder, at vores produkter kan leveres mange år ud i fremtiden, og at der kan ydes service på alle produkter uanset alder.

Unitek´s system Unilock, sidder på mere end 50.000 døre, fordelt på mere end 3.000 installationer.

Denne store installationsmasse er kundens garanti for, at UniLock vil blive tilpasset fremtidens krav og ikke mindst tilpasset fremtidens operativsystemer. Se den imponerende referenceliste her

UniLock er det eneste adgangskontrol-system på det danske marked, med fuld integration med alle typer af professionelle tyverialarmer. Kaldet DAS – Decentral Alarm Styring.


Decentral alarm styring:

Programmodul der giver den enkelte låsecomputer mulighed for at styre tyverialarmen, i det område hvortil låsecomputeren giver adgang.

DAS’ens formål er, helt decentralt i k-punkterne, at styre til- og frakobling af tyverialarmen.

Manuel til- og frakobling
Alle nøgler, der har adgang i k-punktet, kan til- og frakoble tyverialarmen. Når en gyldig nøgle anvendes i et k-punkt, frakobles tyverialarmen straks.

Når tyverialarmen er tilkoblet, kan sikkerhedsniveauet hæves over det skemalagte sikkerhedsniveau. Således at der kræves både nøgle og PIN-kode og/eller en masternøgle for at frakoble tyverialarmen.

For at tilkoble tyverialarmen trykkes på <* og et tal> hvorefter en gyldig nøgle anvendes. Bruges en af Uniteks berøringsfri læsere, vil alarmen blive tilkoblet når nøglen holdes foran læseren i 5 sekunder.
Endvidere kan DAS’en, på læserens tastatur, programmeres til tidsforskudt tilkobling, således at alarmen tilkobler på et senere tidspunkt.

Automatisk til- og frakobling
DAS’en kan programmeres til automatisk at frakoble alarmen ved arbejdstids start. Når arbejdstiden slutter, vil DAS’en automatisk tilkoble alarmen efter en prealarm. Findes der stadig personer i bygningen når prealarmen lyder, indlæser de blot deres kort i læseren, og alarm tilkoblingstidspunktet udsættes i en ”købetid” som frit kan indstilles.

Tomt område tilkobler
Områdevisning kan samarbejde med DAS’en, således at når det tilknyttede område bliver tomt, sender Områdevisningen en besked til DAS’en om at tilkoble tyverialarmen.

Købetid
Købetid anvendes altid når tyverialarmen frakobles uden for arbejdstiden. Hver gang der anvendes en gyldig nøgle, udskydes den automatiske tilkobling i denne tid. Hvis købetiden fx er 2 timer, tilkobler alarmen altså 2 timer efter sidst anvendte gyldige nøgle.

Gruppe-DAS
Gruppe-DAS bruges, hvis der er mere end én adgangsvej til det område, som tyverialarmen styrer, eller hvis k-punktet indgår i et hierarki af over-DAS’er og under-DAS’er. K-punkterne i samme gruppe udveksler informationer med hinanden om til- og frakobling af tyverialarmen i det fælles område, som de giver adgang til.

DAS grupper kan opbygges i et eller flere hierarkier af over-DAS’er og under-DAS’er (overområder og underområder). Når der købes tid i en DAS-gruppe, købes der også tid i alle dens over-DAS’er. Ved tilkobling af en DAS-gruppe, tilkobles også alle dens under-DAS’er.

Der er ingen begrænsninger på antallet af k-punkter i en DAS gruppe. Der kan oprettes 63 forskellige DAS grupper, som dækker hver sit område med én, eller flere adgangsveje.

Automatisk låsning af døre
Når alarmen tilkobles ved én af dørene, vil alle dørene i den samme DAS gruppe og alle under-DAS’er automatisk blive låst. På samme måde kan alle døre i en DAS-gruppe sættes til at oplåse, når alarmen frakobles ved én af dørene.

Tilbagemelding fra tyverialarm
Denne funktion giver mulighed for fuld integration mellem adgangskontrol og tyverialarm. Som følge af denne integration er der ”korrespondance” mellem tyverialarmen og låsecomputerens DAS funktion. Dette medfører blandt andet, at både tyverialarmen og DAS-funktionen kan til- og frakobles fra såvel adgangskontrollen som fra tyverialarmens betjeningspanel.

img117-20-kpunkter-das-650x475-1

UniLock er et åbent system

UniLock er et åbent system der sælges gennem alle anerkendte installatører, således at hvis samarbejdet med installatøren ophører, kan andre anerkendte installatører overtage vedligeholdelsen og foretage udvidelser af systemet. Alternativet hertil er en udskiftning af hele systemet ved installatørskifte.

Et adgangskontrolsystem indgår i firmaets drift, og skal derfor altid fungere
Adgangskontrolsystemet indgår i firmaets drift, på samme måde som el-installationer, telefonanlæg, edb-anlæg og Internet. Disse vitale systemer skal altid fungere, for at firmaet kan fungere optimalt. Modsat videoovervågning og tyverialarmanlæg der ”kun” indgår i husets overvågning, og derfor ikke behøver samme grad af driftsikkerhed som et adgangskontrolsystem, da et nedbrud i disse ingen betydning har for firmaets fortsatte drift.

billede-31

UniLock er et åbent system, så kunden ikke bindes til en given installatør
UniLock er et åbent system, der sælges gennem alle anerkendte installatører, således at hvis samarbejdet med installatøren ophører, kan andre anerkendte installatører overtage vedligeholdelsen og foretage udvidelser af systemet. Alternativet hertil er en udskiftning af hele systemet ved installatørskifte.

Stor leveringssikkerhed og meget lang produktlevetid
Al hardware og software er udviklet og produceret af Unitek, hvilket garanterer stor leveringssikkerhed og et langt produktliv. Det betyder, at vores produkter kan leveres mindst 10-20 år ud i fremtiden, og at der kan ydes service på alle produkter uanset alder.

UniLock under konstant udvikling og altid bagud kompatibel
UniLock videreudvikles konstant med nye funktioner og tilpasninger til nye operativsystemer. Vores udvikling sker i stadig dialog med vores kunder, og vi lægger meget vægt på, at vores nyudviklinger altid er bagud kompatible, således at vi ikke svigter vores eksisterende kunder.

Integration med andre systemer
UniLock kan integreres med andre systemer som fx tyverialarm, lønsystem, personaledatabase, ID-kortsystemer, komme- og gå-registrering, tidsregistrering, kantinesystemer, områdevisning, lysstyring mv.

Konkurrencedygtig ved såvel 1 som ved 1000 døre
På grund af systemets opbygning med en decentral styreenhed for hver dør fås et fuldkommen skalerbart system, der er der meget simpel i sin opbygning, og derfor er konkurrencedygtig ved såvel 1 som ved 1000 døre.

UniLock har lang levetid og lave driftsomkostninger
Vores målsætning er ikke at være billigst på anskaffelsespris, men at være konkurrencedygtig hvis også funktionalitet, kvalitet og support tages med i sammenligningen. Uniteks produkter har gennem de sidste 15 år bevist, at deres levetid er 2-4 gange længere end konkurrerende produkter.

Meget brugervenlig og servicevenlig hvilket medfører lav TCO (Total Cost of Ownership)
På trods af UniLocks utallige muligheder er systemet kendt på det danske marked for at være det system, der er lettest at installere, servicere og ikke mindst at administrere. Dette betyder, at de samlede omkostninger set over en årrække, er betydelig mindre for et UniLock system frem for andre produkter.

Skalerbart system uden øget kompleksitet
UniLock opfylder alle de krav, der kan stilles til et moderne adgangskontrolsystem. Systemet er fuldt skalerbart, og der er ingen praktiske øvre grænse for antal personer, døre og lokaliteter i systemet. UniLock anvendes fx i installationer med over 47.000 personer, over 2000 døre og over 1200 lokaliteter.

Se vores referenceliste
UniLocks imponerende referenceliste indeholder mange meget store installationer hos kendte firmaer, men faktisk indeholder 40 % af installationerne kun én dør, og 70 % af installationerne har 5 døre eller mindre. Heraf fremgår således tydeligt, at UniLock er et fuldt skalerbart system, der har alle de faciliteter der kræves af et stort system, samtidig med at konkurrenceevnen ved små installationer bevares.

Nøgler – kort/tag

Identifikationsteknologi bygger på en tilfældig unik ID-kode i hver nøgle
UniLock bygger på den teknologi, at hver nøgle indeholder et fuldkommen tilfældigt unikt identifikationsnummer. Af sikkerhedsmæssige grunde anvender UniLock ikke sitekoder og fortløbende identifikationskoder, som samtidig er med til at binde kunden til en given kortleverandør.

UniLock anvender åbne standarder
Nøglekort er en forbrugsvare, der jævnligt skal købes gennem hele systemets levetid. Uniteks læseteknologi bygger på åbne standarder, så der altid er alternative nøglekort/tag leverandører. Åbne standarder er endvidere med til at sikre konkurrencedygtige priser.

Kun læseren afgør hvilken identifikationsteknologi der anvendes
UniLock kan benytte alle typer af identifikationsteknologier, således at det blot ved at skifte læseren er muligt at skifte til anden læserteknologi fx magnetkort, chipkort, berøringsfri, bil-brikker, radio-håndsendere, fingeraftrykslæsere, irislæsere og hvad fremtiden ellers måtte bringe.

Læsere fra tredjepart
Ønskes det at anvende læsere fra andre leverandører, er det muligt at tilslutte næsten alle typer af læsere til UniLock systemet. Fx kan fingeraftrykslæsere anvendes sammen med eller parallelt med almindelige læsere.

Flere læseteknologier i samme system
Da det kun er læseren der bestemmer læserteknologien, er det muligt at anvende alle typer af læserteknologi på samme tid i samme system/dør.

Hver dør fungerer som en selvstændig enhed
Af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde er UniLock opbygget med fuldkommen decentral styring, således at hver dør er en selvstændigt fungerende enhed. Et nedbrud i dele af systemet vil aldrig medføre, at flere døre eller alle døre ikke kan anvendes.

En selvstændig kontrolenhed for hver dør
I et UniLock baseret adgangskontrolsystem er hvert kontrolpunkt (dør) udstyret med hver sin kontrolenhed. Sammenlignet med et centralt styret system giver dette selvfølgelig lidt større udgifter til kontrolenheder, men det modsvares igen af en simplere installation med mindre kabeltræk og lettere fejlfinding, service, vedligeholdelse og udvidelser af systemet.

Lavere serviceomkostninger i et decentralt system
Uanset antallet af døre øges kompleksiteten ikke i et decentralt system, da hver dør er en afsluttet installation, hvor de enkelte døre kun forbindes med hinanden via et fælles 2-ledet kommunikationskabel. Det betyder, at det er betydelig lettere og dermed billigere at servicere og vedligeholde systemet.

On-line system for hurtig opdatering af kontrolenheder over alt i verden
Alle kontrolenheder kan kommunikere med administrations-pc’en i realtime, således at fx nye nøgler kan oprettes eller slettes med øjeblikkelig virkning. Forbindelsen til kontrolenhederne kan etableres via pc’ens COM-port, telefonmodem, pc-netværk eller Internet. Kommunikationsforbindelsen og pc’en indgår ikke i selve styringen af adgangskontrollen, og kan efter endt administration afbrydes/slukkes.

Ingen styring i læsere medfører høj sikkerhed
Da læseren i sagens natur er anbragt uden for det område, den skal give adgang til, indeholder læseren af sikkerhedsgrunde kun den nødvendige teknik, der skal til for at læse nøglen. Læseren sender den læste identifikationskode til kontrolenheden, som så afgør, om den anvendte nøgle har adgang.

Fuld integration med tyverialarm
UniLock har fuld integration med alle typer af professionelle tyverialarmer, således at man frit kan vælge den tyverialarm, der passer bedst til den givne installation.

UniLock kan varetage al brugerstyring af tyverialarmen
Fuld integration til tyverialarmen medfører, at dagligdagsbrugeren ikke på noget tidspunkt behøver at anvende tyverialarmens betjeningspanel. Har brugeren adgang på et givent tidspunkt, vil adgangskontrollen bede tyverialarmen frakoble det pågældende område, som døren giver adgang til. Adgangskontrollen indeholder forskellige funktioner til automatisk og manuel tilkobling af tyverialarmen.

Software

img117-20-adgangseditor-650x491-1
qcd

Softwaren er systemets ”hjerne”, hvori det meste af systemets funktionalitet ligger
Hardwaren skal selvfølgelig være i orden, men faktisk er softwaren noget af det vigtigste, da det er softwaren der administrerer alle funktionerne i systemet. I UniLock systemet ligger mere end 95% af de samlede udviklingsomkostninger i software.

Fremtidssikker software der løbende vedligeholdes
Softwaren udvikles løbende med nye funktioner, og tilpasses konstant tidens krav til fx nye operativsystemer. Nye funktioner og fejlrettelser laves i nært samarbejde med vores mange brugere, og ca. en gang om måneden frigives en ny version, der altid er bagud kompatibel.

Nye versioner af programmet er altid 100% bagud kompatibel
Unitek lægger meget vægt på, at vores nyudviklinger altid er 100% bagud kompatible, således at vi ikke svigter vores eksisterende kundemasse. Dette medfører, at den nyeste version af programmet altid kan anvendes på de mere end 26.000 døre, der til dato er installeret med UniLock.

UniLock programmet er meget brugervenlig og har samtidig stor funktionalitet
Programmet er tilpasset danske forhold og udviklet med respekt for de brugere der ikke er computernørder. Derfor er det vigtigt for Unitek at udvikle software, der indeholder stor funktionalitet, så alle forskellige kunders krav kan opfyldes, uden at programmet af den grund bliver kompliceret at anvende.

Alle funktioner i programmet kan nås med 1-2 museklik
Programmet er intuitivt opbygget og nem at navigere rundt i, således at betjeningen føles naturlig og simpel, fx kan alle funktioner i programmet kan nås med 1-2 museklik. For at lette arbejdet og give et større overblik er det muligt at have mange objektvinduer åbne samtidig.

Krav til systemet vokser med tiden
Vær opmærksom på, at ens krav og behov vokser efterhånden som der arbejdes med systemet. Derfor er det en fordel, at systemet indeholder betydelig større funktionalitet, end man umiddelbart i begyndelsen synes er nødvendig.

Integration med andre programmer
UniLock programmet kan udveksle informationer med andre programmer, fx kan personers stamdata modtages fra et lønprogram, medarbejderkartotek, ID-kortfabrik mv. Endvidere kan informationer, som adgangskontrolsystemet har, stilles til rådighed for andre programmer fx adgangsstatistik, komme- og gå-tider, hvilke personer der er i hvilke områder mv.

Installation og opdatering af programmet er meget simpel og tager 30 sekunder
Installation og opdatering af programmet er uhyre simpel og kræver ikke en computerekspert. Efter mindre end 30 sekunder er man klar til at oprette personer mv.

Rekvirer et fuldt funktionsdygtigt program til test
Det meste af et adgangskontrolsystems funktionalitet ligger i softwaren, og derfor er det meget vigtigt at gennemse og teste programmet før valg af system. Rekvirer UniLock programmet og sæt cd’en i pc’en, efter 30 sekunder er der installeret et fuldt funktionsdygtigt program uden nogen form for begrænsninger.

Skal du forhandle adgangskontrol?
Høj servicevenlighed og simpel projektering er nogle af de yderligere krav end kundekrav, som installatøren bør stille til det adgangskontrolsystem, han vælger at forhandle.

Krav installatøren bør stille til det adgangskontrol-
system han forhandler

img127-elektriker-01-100x100-qweb60
img127-accesscontrol-01-100x100-qweb60
img127-car-accesscontrol-100x100-qweb60
img127-hand-handcuffs-open-100x100-qweb60
img127-gate-01-100x100-qweb60

Ud over de krav kunden skal stille til sit adgangskontrolsystem, har installatøren yderligere nogle krav, som han bør stille til det adgangskontrolsystem, han vælger at forhandle.

Brug et åbent system og spil med åbne kort
Vælg et åbent system og gør din kunde opmærksom på, at du anvender et åbent system, således at hvis jeres samarbejde af en eller anden grund måtte ophøre, kan kunden blot henvende sig til en anden professionel installatør, som så kan overtage installationen. Herved ser din kunde din seriøsitet, og vælger højst sandsynlig dig frem for en anden installatør med et lukket proprietært produkt.

Systemet skal kunne dække alle de adgangskontrol opgaver, som en installatør måtte få
Systemet og herunder pc-programmet skal være opbygget, så selv de største installationskrav kan opfyldes, uden at systemet bliver kompliceret at anvende i små installationer

Fuldt skalerbart system
Adgangskontrolsystemet skal være fuldt skalerbart, og være konkurrencedygtig ved såvel 1 dør som 1000 døre. Så installatøren kan nøjes med, at lagerføre og uddanne firmaets medarbejdere i et produkt.

Uddannelse af medarbejdere
Uddannelse af medarbejdere er i dag en stor udgift. Derfor er det vigtigt at vælge et adgangskontrolsystem, som har en simpel installation af såvel hard- som software. Så det ikke er nødvendigt med dyre partnerprogrammer og højtuddannede specialister for at installere og vedligeholde systemet.

img127-buildingblocks-abc-100x100-qweb60
img127-package-delivery-100x100-qweb60

Leveringssikkerhed
For at kunne servicere installatøren og dermed kunden bedst muligt. Er det vigtigt, at produktleverandøren altid er lagerførende, og i stand til at levere produkter og reservedele fra dag til dag.

Systemet bør bestå af få dele
Der skal kun indgå få dele i systemet, så at det ikke er nødvendigt med et reservedelslager bestående af specialversioner.

Leveringsgaranti mange år ud i fremtiden
For at installatøren kan bevare troværdighed overfor kunden, er det vigtigt at installatøren mange år ud i fremtiden kan servicere og udbygge det system, han anbefalede og solgte til kunden. Derfor bør installatøren vælge sin produktleverandør med største omhu, og vurdere om leverandøren er i stand til at kunne levere komponenter, og ikke mindst software om 10-20 år. Således at kundens installation kan udbygges og serviceres.

Systemet skal kræve et minimum af support til kunden
Programfladen er det, kunden stifter bekendtskab med. Derfor skal programmet være intuitivt opbygget. Så betjening føles naturlig og simpel. Således at behov for support til kunden er minimal.

Fuld integration med alle typer af tyverialarmer
Adgangskontrollen skal have fuld integration med alle typer tyverialarmer. Således at der frit kan vælges den tyverialarm, der passer bedst til den enkelte kunde.

img127-support-01-100x100-qweb60
img127-monitor-100x100-qweb60

Kvalificeret support fra produktleverandøren
Det bør være muligt at få kvalificeret hjælp af produktleverandøren. Er produktet en ”tilfældig” importeret hyldevare fra en tilfældig grossist, kan det være næsten umuligt at få kvalificeret hjælp. Specielt efter nogle år når forhandleren har valgt at markedsføre et nyt produkt.

Softwarens funktionalitet er meget vigtig
Softwaren er systemets centrale del, hvori det meste af systemets funktionalitet ligger. Derfor er det vigtigt, at softwaren indeholder stor funktionalitet, så forskellige kundekrav kan opfyldes. Uden at programmet af den grund bliver kompliceret at anvende.

Vælg et dansk udviklet og produceret system
Et dansk udviklet system giver mulighed for, at installatøren kan påvirke den videre udviklingsproces af systemet med ny funktionalitet. Hermed få en mere tilfreds kunde.

 Integration med tredjeparts-systemer

OutlookLokalebooking i Outlook-kalender
Lokalebooking i Outlook-kalender kan nu automatisk medføre at UniLock gør lokalet klar til at modtage gæster.
Active DirectoryAdministration af personer og operatører fra Active Directory
Active Directory anvendes til at udføre administration af personer/operatører og deres adgangsrettigheder i UniLock.
ConventusOnline tilmelding, booking og betaling
Motionscentre, foreninger, haller mv. kan tilbyde medlemmerne online selvbetjent tilmelding til hold, træning, faciliteter, remedier mv. og tilbyde alle interesserede booking af haltider, ressourcer, faciliteter mv. kombineret med adgangskontrol.
FlexyBoxOnline booking, vagtplanlægning samt tidsregistrering
Kobler automatisk medlemskaber, ansættelser, booking og adgangsregistrering sammen med adgangskontrol på døre.
WinKASOnline booking og betaling
Kommuner, organisationer, foreninger mv. kan tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger og betaling.
PronestorLokalebooking i Pronestor mødeplanlægning
En mødebestilling af et lokale i Pronestor kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar til gæsterne i mødeperioden.
Edora Workforce PlannerOnline booking
Kommuner, organisationer, foreninger mv. kan tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger med Edora WorkForce Planner (WFP).
Glibus Data’s HalbookingOnline booking
Kommuner, organisationer, foreninger mv. kan tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger med Globus Data, Halbooking.
ParkBirdUdlejning og booking af erhvervsparkering
Parkbird er en parkeringspladsvirksomhed for lastbiler i henhold til principperne om delingsøkonomi. ParkBird matcher ejere af parkeringspladser og lastbilchauffører – og skaber værdi for alle parter
TAPA level 3 parkering. Booking via App. Adgang via nummerplade.
RFID KortKortudstedelse og gæsteregistrering
Når der udstedes kort til ansatte mv. i Cardbase, så har kortene automatisk adgang i UniLock døre.
Når gæster får PIN-kode i gæsteregistreringen, så virker PIN-koderne automatisk i UniLock døre.
BuancoKantinesystems brugere vedligeholdes automatisk
Buanco Kantinesystem og UniLock udveksler automatisk brugerdata.
SiedleSiedle på facaden, UniLock i motorrummet
Få de design-vindende læsere fra Siedle sammen med fleksibiliteten og mulighederne i UniLock.
Control CenterHændelser til kontrolcentral med SIA protokol
Kontrolcentraler kan varetage overvågning af bygninger med UniLock adgangskontrol.
NOX SystemsAlarmsystems brugere vedligeholdes automatisk
UniLock vedligeholder automatisk brugere og deres rettigheder i alarmsystemet fra NOX Systems.
NortecVaskerisystems beboerdata vedligeholdes automatisk
UniLock vedligeholder automatisk beboerdata i Nortec vaskerisystem.
LessorRegistrering af tid, kantinekøb og beregning af løn
Personers importeres i UniLock og personernes registreringer i UniLock læsere eksporteres automatisk til Lessor systemet.
SaltoAdministrere Salto adgangskontrol
UniLock vedligeholder automatisk brugere og deres rettigheder i offline døre og trådløse døre fra Salto.
SaltoTrådløse Salto Sallis døre i UniLock
Gør det muligt at kombinere trådløse Salto Sallis døre og standard UniLock fortrådede døre i samme UniLock installation.
Assa Abloy AperioTrådløse Assa Abloy Aperio døre i UniLock
Gør det muligt at kombinere trådløse Assa Abloy Aperio døre og standard UniLock fortrådede døre i samme UniLock installation.
Scroll to Top