Overvågning af boligområder, bygninger og teknikrum

Hold dit hjem sikkert og trygt med VideoAnalyse A/S Boligkompleks løsning

Vore løsninger indeholder identifikationer og alarmer:

 • Fremmede der nærmer sig børn på boligområdet
 • Fremmede der nærmer sig biler eller boliger
 • Fremmede der går forbi mere end 2 gange og ikke er set før
 • Alarm ved Ildebrand, røgudvikling og mistænkelige lyde der kan medføre brand
 • Alarm ved mistænkelige lyde i vaskeri og festlokaler f.eks. skrig, slag, spark, kunderusning, brækkelyde i træ med koben m.v.
 • Mistænkelige ord f.eks. en der råber på hjælp
 • Ulykker, vold, gråd, skrig, slag, skubben, skud, aggressive stemmer, mobberi, drilleri, rygning, knuste flaske og ruder eller f.eks. hundegøen i hundefri zoner
 • Alarm ved løse hunde
 • Alarm ved ræve nær dyrebure
 • Alarm ved parkerede biler med personer, der ikke er kendte i forvejen f.eks. post, pakker m.v.
 • Legeplads sikkerhed f.eks. hvis dit barn forlader legepladsen, eller andre nærmer sig
 • Kan tilsluttes TV kanaler i boligforeningers almindelige TV kanal
 • Kan tilsuttes foreningens hjemmeside med livestreaming eller f.eks. live på beboerforeningens hjemmeside
 • Dokumentere hærværk og fremmede i området
 • Dokumentere fremmede ved containere vha nummerplader
 • Dokumentere parkeringskældre, kan åbne bomme og adgangsporte på baggrund af nummerplader
 • Dokumentere skader og larm af en enhver art i parkeringskælder
 • Dokumentere brug af elevatorer, adgangsporte, legepladser, fællesrum, vaskeri, fællesarealer og kældre m.v.
 • Har du andre behov er det nemt at ændre, så de bliver taget med
 • Få tryghed ved at du altid kan se og høre dine børn

parkeringsplads boligkopleks

Effektiv styring af ind- og udgange, på for- og bagside, inkl. porte.

Genkendelse af nummerplade

 • LPR-løsningen (License Plate Recognition) indsamler logdata såsom køretøjets nummerplade samt ind- og udrejsetidspunkt
 • Indbyggede IR-lysdioder hjælper med at identificere nummerplader om natten
 • Forhindre adgang til blacklistede og uautoriserede køretøjer

Overvågning uden blinde vinkler

 • Et enkelt multi-direktionelt kamera kan tilbyde omnidirektionel overvågning uden blinde vinkler både dag og nat
 • Registrer lyde som skrig og glasbrud. Sende hændelsesalarmer, der udløser en hurtig reaktion
 • Sky-view-kameraer kan installeres på taget for generel visning/dækning uden for boligkomplekset
gray sedna

24/7 overvågning, i klare billeder også af parkeringspladser

– Levende lyse farvebilleder under dårlige lysforhold eller om natten. Billeder der muliggør nøje overvågning af hændelser på parkeringspladser

Intelligent analyse

– Registrer og analyser lyde som glasbrud og skrig, for at yde hurtig reaktion på ulykker.

Hvor hjemmets sikkerhed begynder

Kameraer ved fælles indgang og på bagtrapper, med krystalklare billeder. Selv i baggrundsbelyste og svage lysmiljøer

– Ved den fælles indgang med overdreven sollys, og i mørklagt bagtrappe giver baggrundsbelysnings kompensation, IR og støjreduktionsteknologier billeder i høj kvalitet

Videoovervågning optimeret til små rum

– “Gang”visning optimerer overvågningens ydeevne selv i smalle korridorer, indgange og trappeopgang ved at generere billeder i billedformatet 9:16

crane houses, architecture, cologne cathedral-1512044.jpg

Beboersikkerhed i eksempelvis elevatorer

Hurtig detektion og reaktion, på ulykker i et lukkede rum

 • Når der registreres skrig i elevatorer, kan lydklassificering og identifikation udløse alarmer og informere om den aktuelle etage til det centrale ejendomskontor.
 • Detektering af fald ulykker, giver mulighed for hurtig og professionel hjælp.
 • Detektering af brand og røgudvikling.

En bred synsvinkel minimerer blinde vinkler

– Et vidvinkelkamera giver effektiv overvågning af indvendige elevatorer, med et minimum af blinde vinkler

Forhindre uautoriseret sætter affald på affaldssorteringsområdet

Overvågning mod uautoriseret henstilling af affald

 • Overvågningsområdet kan konfigureres over uautoriserede afsætningssteder, med stemmeadvarsel, når der opdages et nyt objekt.
 • Hændelsesalarmer sendes til ejendomskontoret i tilfælde af uautoriseret afsætning, hvilket muliggør overvågning 24/7

Overvågning af sikkerheden – Døgnet rundt

Perimetersikring omkring legepladsen – Sikker overvågning, uanset miljø

– Indbygget IR, “anti-dug”funktion og viskere, giver klare optagelser, også om natten eller på støvede, tågede og regnfulde dage.

Reaktion på ulykker muliggjort af intelligent lydanalyse

– Når der sker ulykker på legepladser, registreres og analyseres lyde som skrig. Hvilket genererer hændelsesalarmer, og muliggør hurtig reaktion på ulykker.

Overvågning i realtid på tv-skærme

– Ved hjælp af systemintegration overføres videooptagelser af børn der leger sikkert på legepladsen, til tv-skærme i boligerne.

Central overvågning af boligfaciliteter, elektrisk udstyr og mekaniske rum

Overvågning af faciliteternes sikkerhed

 • IR og termiske kameraer muliggør overvågning i miljøer med svagt lys
 • Termiske kameraer kan registrere brand eller unormale temperaturændringer i udstyr, hvilket letter hurtig reaktion.

Registrering af indtrængen med intelligent analyse

 • Virtuelle linjer oprettes, ind til uautoriserede områder, og sender øjeblikkelige alarmer, når disse krydses.
 • Når en person udviser unormal adfærd, i faciliteter ud over den fastsatte tidsgrænse, eller en ubuden gæst vandaliserer sikkerhedskameraer, genereres alarmer straks på ejendomskontoret for at lette hurtig reaktion.

Et sikkerhedscenter centralt placeret, muliggøres af bla. Effektiv båndbreddereduktion og videokomprimeringsteknologi

– WiseStream, VideoAnalyse A/S avancerede videokomprimeringsteknologi, reducerer båndbredden dynamisk, hvilket muliggør effektiv brug af netværk og reducerer behovet for videolager.

Integreret sikkerhed med forskellige løsninger

– Integreret med forskellige sikkerhedssystemer i et boligkompleks såsom elevatoretagedisplay, lydanalyse og nummerplade genkendelse.

Integreret overvågning af boligkompleks øger effektivitet

 • VideoAnalyse A/S integrerede overvågningsløsning, tilbyder samtidig overvågning af store boligkomplekser.
 • Smart søgning, søger effektivt i optagelser efter dato, klokkeslæt eller begivenhed.

Kilde: VIDEOANALYSE A/S

Grafik: Pixs

Scroll to Top