Trafikovervågning

Bombe: Verdens førende analyse software er ulovlig, cloud services der benytter dette skal også stoppe

Bombe: Google Analytics er ulovligt at bruge Det er et kæmpe nederlag til Google hvor Datatilsynet 2 gange i Østrig sagde at det var ulovligt. Dernæst Frankrig og Italien og nu Danmark der siger at brugen af analyseværktøjet Google Analytics er ulovlig. Værktøjet er det mest udbredte til analyser af websteder, af søgeord og til analyser af ens reklamer som kører på Google og i andre netværk. Det kan forventes at dette er første indgang til at analysesoftware indenfor cloudtjenester og videoovervågning kommer på et senere tidspunkt. Datatilsynet har set nærmere på værktøjet Google Analytics, dets indstillinger og de vilkår, værktøjet leveres under. På baggrund af denne gennemgang konkluderer Datatilsynet, at værktøjet ikke kan benyttes lovligt uden videre. En lovlig brug forudsætter implementering af en række supplerende foranstaltninger ud over de indstillinger, Google stiller til rådighed. Det skriver Datatilsynet. I januar 2022 traf det østrigske datatilsyn en afgørelse vedrørende en østrigsk organisations brug af Google Analytics. Siden har det østrigske datatilsyn truffet endnu en afgørelse om brugen af værktøjet, ligesom det franske datatilsyn også har truffet flere afgørelser. Senest har det italienske datatilsyn i juni 2022 truffet en afgørelse om værktøjet. I alle sagerne fandt tilsynsmyndighederne, at brugen af Google Analytics under de givne omstændigheder ikke var lovlig. En fælleseuropæisk analyse Selvom de enkelte sager er blevet afgjort individuelt af de respektive […]

Bombe: Verdens førende analyse software er ulovlig, cloud services der benytter dette skal også stoppe Se mere »

Kinesiske HIKVision kameraer og VMS / NVR indgår i DDOS Botnet sværme

HIK VISION er en kinessisk producent af videokameraer der er kendt ulovlig i USA af 2 præsidenter og andre lande. Danmark og EU + andre lande og EU igang med udskiftning af bl.a. Huawei, HIKvision, Hikua, Dahua og i alt 35 andre producenter. Der er indført eller overvejes love herom på grund af Kina som verdens største aggressive diktatorstat uden ytringsfrihed, religionsfrihed og Kina har selv har forbud mod andre landes produkter. Kina udfører daglig spionage, IP Tyveri, Ransomware og nuldags sårbarheder mod EU/USA. Kinas “Going Global” strategi medfører en valutakrig for global politisk og markedsmæssig undertrykkelse af andre lande. Dertil kommer nul menneskerrettigheder, børnerettigheder, moderne slaveri, udrydelsesmasakrer på civilbefolkningen og mere end 500 koncentrationslejre, fængsler og undertrykkelser af bl.a. Hong-Kong, Tibet, Taiwan, Xinjiang, Uigurer, Kasakhere og muslimske etniske grupper. Kinesiske produkter symboliserer således moderne slaveri, antidemokrati og der er ej heller menneske eller børnerettigheder respekteret. Kina har endvidere truet vor Statsminister, hvis ikke man valgte Kinesiske 5G produkter (Huawei sagen). Kina har selv forbudt udenlandske kameraer, presse og tusindvis af produkter fra andre lande. Kilder: IPVM.COM, Reuters, The Guardian og NYT. Moobot botnet breder sig via Hikvision kamera sårbarhed En Mirai-baserede botnet kaldet ‘Moobot’ spreder sig aggressivt via at udnytte en kritisk kommando injektion fejl i webserveren af mange Hikvision produkter. Hikvision går for at være de dårligst sikrede kameraer på

Kinesiske HIKVision kameraer og VMS / NVR indgår i DDOS Botnet sværme Se mere »

VIDEO A/S indgår samarbejde med Agil Udvikling A/S

Video A/S er en ny udbyder på markedet der har samlet mange af de kendte ansigter i branchen i et firma. Således har firmaet mere end 200 års erfaring sammenlagt fordi mange af os har ca. 18-25 års erfaring med videoovervågning. VIDEO A/S er en udbyder af videoovervågning, videoanalys, optælling, objekt og nummerpladegenkendelse, ansigtgenkendelse og Video Management Systemer. VIDEO A/S har via samarbejdet med Agil Udvikling A/S fået et ekstra ben at løbe på med TensorFlow AI og ML løsninger som er løsninger til genkendelse af adfærd, form, farve, køn, celleoptælling og meget mere indenfor Life Science verdenen. Parternes logoer: “En stor fordel ved Agil Udvikling A/S er adgangen til ekspertise i Danmark og i udlandet, da vi under Ukraine krigen desværre mistede et par af vore egne udviklere. Agil Udvikling tilbyder også udviklere til leje med lave timepriser for programmører og webudviklere som vi bruger til de kunder der kræver lidt mere ,” siger Salgsdirektør Christian Jensen fra VIDEOANALYSE.DK “For Christian Jensen har vi udviklet gennem det seneste år og vi ser frem til samarbejdet med firmaet vi kender som en af de store indenfor Videoanalyser og videoovervågning,” “Jeg kender Christian som en seriøs visionær og dedikeret partner indenfor Videoovervågning og den spændende branche som han repræsenterer. “ siger udviklingsdirektør Jesper Christiansen fra AGILUDVIKLING.DK Tensorflow-værktøjet er nu Open Source og kan

VIDEO A/S indgår samarbejde med Agil Udvikling A/S Se mere »

LOV nr 802 af 09/06/2020 er skærpelser af den nugældende lov om tv- og videoovervågning

Se hele den nugældende lov her: https://aistra.net/lov-om-videoovervaagning/ Samtidigt er retsplejeloven ændret jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/803 Det følger af LOV nr 802 af 09/06/2020 at ændringer til lov om tv-overvågning hermed her til eftermiddag er trådt i kraft: Lovændringene skyldes at man ønsker en “Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning” Kilde: LOV nr 802 af 09/06/2020 3. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »indgange«: », hvorved forstås ind- og udgangspartier, bagindgange el.lign.,«. 4. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »facader«: », hvorved forstås ydervægge, ydermure, butiksvinduer el.lign.,«. 5. § 2, stk. 1, nr. 3, litra b, affattes således: »b) arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.« 6. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5: »5) Tv-overvågning, der er nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse efter regler udstedt i medfør af § 2, stk. 6.« 7. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: »Stk. 4. Politiet kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, i særlige tilfælde efter ansøgning give private tilladelse til at foretage tv-overvågning i nærmere bestemt omfang, når det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen og kan, hvor det er relevant, være underlagt vilkår. Optagelser må alene videregives

LOV nr 802 af 09/06/2020 er skærpelser af den nugældende lov om tv- og videoovervågning Se mere »

Scroll to Top