RSA-overvågning er afgørende for dit datacenters sikkerhed. Alt omkring Hosting

Siden 1992 har jeg installeret engros server hosting centre for mig selv og andre. Jeg har med andre ord haft ansvar for tusindvis af servere, og komplekse missionskritiske systemer, såsom for aktiehandel, containertransport, banker, kreditkortselskaber, flyselskaber, kommuner, bryggerier og forhandlere på sikkerhedsmarkedet. Det indebærer en del discipliner, certificeringer, erfarring og omfattende indsigt i servere, samt datasikkerhed og derfor også penetrationstests. Dertil kommer omfattende viden om BGP Routing Firewalls, absolut kendskab til sikkerhedstrusler og ikke mindst adgangskontrol til selve datacenteret. Vort partnerskab med Genetec giver markedets bedste perimeter kontrol.

Når du skal etablere et datacenter, skal du tænke udenfor boksen og til indhegning – oversat fra engelsk er det PERIMETER SIKRING. Læs denne nyhed for, at lære hvordan brugen af Security Centeret`s Restricted Security Area (RSA) Overvågning sammen med eksisterende sikkerhedssensorer, hjælper operatørerne med proaktivt at håndtere trusler, før de bliver til større problemer.

Med Genetec kan vi tilbyde alt fra berøringsfølsomme hegn til avanceret videoovervågning og sensorer på f.eks. videokamera

Forskellen på sensorer og META data

VIDEO ANALYSE A/S har sensorer såsom fugtighedsmåling, temperaturmåling, røgmåling, gasmåling og måling på simple døråbninger, brud eller f.eks. lysskift. Sensorer er altså noget vi tilslutter helt ude ved hvert enkelt kamera, og disse perimeter kontroller transmiteres til VMS software f.eks. fra GENETEC, der er en af verdens førende og absolut stærkeste leverandører.

Dertil kommer META-data vi opfatter via software, Audio og Video. Et Videoovervågningskamera har både billede og lyd. Disse data analyseres af GENETEC software.

Genetec til Data Centret´s perimetersikring

På tværs af verdens mest fremsynede datacentre, ser sikkerhedsfagfolk nærmere på perimetersikring. De tænker ud over hegnet, og udvider detektionsmetoder, i og uden for deres ejendomme. Detektion for hurtigt at identificere og afbøde potentielle trusler, før de når følsomme eller begrænsede zoner.

For at være opmærksomme og effektive til at sikre colocation-faciliteter vender sikkerhedsteams deres opmærksomhed mod innovative løsninger såsom Security Center´s Restricted Security Area (RSA) Surveillance. Dette indbyggede modul, kombinerer ikke kun flere forsvarslinjer, såsom 360-graders perimeterindtrængen, målsporing og geofencing. Det giver operatøren et komplet overblik, over indtrængningsdetektion og sikkerhedsoperationer under et visualiseringsvindue.

Foren dine teknologier i ét visualiseringsvindue, VIDEO A/S leverer gerne din Videowall til dette

Overvågning ved hjælp af forskellige enkeltstående detekteringssystemer for perimeter indtrængen, er ikke så effektive som de burde være. Selvom disse radar- og laserbaserede systemer kan være nyttige. Kan det ske, at hændelser fra forskellige typer af sensorer forstærke falske alarmer, og herved overvælder operatøren og resultere i langsom reaktion på reelle trusler.

Ved hjælp af RSA Surveillance systemet, kan du samle alle dine radarsensorer, hegnssensorer, laserscannere, LiDAR-sensorer og videoanalyse, i en samlet og intuitiv overvågningsløsning. RSA-overvågningsmodulet forbinder også videoovervågning med adgangskontrol og andre sikkerhedsteknologier, inden for Security Center-platformen.

Her vil du også være i stand til at oprette en, eller flere zone overlejringer, der samler informationerne fra de forskellige perimeter- og sikkerhedsteknologier, i de zone definerede områder. Det betyder, at når der opdages en trussel, kan dine operatører derefter gøre tiltag, for hurtigt at kontrollere RSA Surveilance hændelsen. Kombineret med video fra sikkerhedskameraer i nærheden. De kan også armere og desarmere begrænsede zoner i dit datacenter, baseret på adgangsprofiler og tidsskemaer.

Eksempel: Hvis en servicetekniker skal servicerer serverracks No. 6 og No. 7. Så kan denne frit færdes for vedligehold, ved serverrack No. 6 og No.7. Hvis teknikeren bevæger sig udenfor sit adgangsområde, eller berøre eks. rack No 8. Kan systemet sættes op til at starte en række hændelser, ex. alarmere operatøren, og fokusere flere kameraer på området, gå til zoom af rack for nærmeste kamera osv

“Dette vil normalt medføre en alarm. Og en alarm i denne henseende, bør medføre en afhøring af gerningsmanden ved udgangen. Set udefra kan en 1U server måske syntes harmløs. Men hvis ikke alt ID-info er fjernet fra LCD-displayet, såsom firmanavn, IP adresse osv. Så er der risiko for at vigtig information bliver afsløret. I et hosting center kan man normalt se alt udstyret der befinder sig i et rackskabet, medmindre det er et lukket stålskab.”

Siger Michael Rasmussen, fra VIDEO ANALYSE A/S

“Mange af de ISP’ere jeg har haft som forhandlere siden 1992, er generelt nysgerrige. Og på trods af advarsler om video overvågning, og de synligt opsatte videoovervågningskameraer. Har over halvdelen af vore forhandlere, kigget ind i andres rackskabe. Det siger noget om den natur, en netværks medarbejder har.”

Michael Rasmussen fortsætter: “Dertil kommer, at disse netværksmedarbejdere ofte er dem, der fra samme eller et nyt server hosting center, kontakter dine kunder eller endnu værre, dine forhandleres kunder. Så du mister omsætning og penge. En enkelt af disse episoder er nok til, at en kunde eller en forhandler forlader dig.” slutter Michael Rasmussen. Der i 1992 blev markedsledende, ved at tilbyde hosting i et af de første Server Hosting Centre i Danmark, hos TDC og i Symbion.

I Security Center kan dit team også drage fordel af Mission Control. Vores samarbejdsbaserede beslutningsstyringssystem. I Mission Control, tilpasse de betingelser, der berettiger til visse trusselsniveauer, og standard driftsprocedurer (SOP’er). Så enhver situation styres i henhold til din sikkerhedspolitik.

Administrer områder, mål og trusler, for bedre at beskytte dine faciliteter

Sikring af et datacenter kræver en lagdelt sikkerhedstilgang. Det er vigtigt at blive advaret om indtrængen ved din yderste hegnslinjer. Men der skal også aktivt overvåges og sikres forskellige punkter i centret, for at holde trusler i skak.

Ved hjælp af RSA Surveillance System, kan du konfigurere forskellige måder at beskytte følsomme zoner på, samt automatisere trusselsregistrering. Dette omfatter oprettelse af bufferzoner omkring dine adgangsbegrænsede områder, for at prækvalificere potentielle trusler, før de bliver til en trussel.

Så hvis en gruppe af mennesker, forsamles i området udenfor dit datacenter, eller en drone flyver i markerne omkring datacentret. Så kan RSA Surveillance, advisere operatøren i Sikkerheds Centret, for at få truslen afvist, eller verificeret og reagere hurtigt.

Hvis dit team identificerer en reel trussel, kan denne som et bevægeligt mål “tagges”. Herved øges trusselsniveauet, og målet kan følges i reeltid på et intuitivt kort. RSA’s geolokaliseringsfunktion begynder automatisk at spore en trussels hastighed, placering, samt vise live-streaming til operatøren, hvis en ubudne gæst bevæger sig i retning af, eller ind på dit område.

Reducer generende alarmer, og udfør sårbarhedsanalyse

Et stort problem med mange detektionssystemer mod indtrængning, er mængden af falske alarmer. Når dine operatører modtager hundredvis af alarmer, og de fleste af dem er dyr der løber rundt indenfor indhegningen, kan de let overse reelle trusler.

Inden for Security Center giver RSA Surveillance dig mulighed for, at tilpasse indstillingerne og fastsætte hvilke alarmer der berettiger et operatørsvar, og hvilke der kan ignoreres. En unik funktion i RSA Surveillance systemet kaldet Fusion, minimerer yderligere eventuelle generende fejlalarmer for dine operatører.

Fusion er ved hjælp af indbyggede algoritmer, i stand til at verificere signaler fra forskellige sensorer,og herved afgøre hvornår alarmer kun er fra en enkelt trussel. Det betyder, at i stedet for at få mange alarmer fra dine forskellige systemer på den samme begivenhed, vil dine operatører kun modtage en alarm. Dette alene har vist sig at reducere støj med op til 80%.

Over tid er det værdifuldt at samle alle disse data. De danner grundlag for at analysere og lokalisere reelle sårbarheder, i og omkring dit datacenter. Gennem heatmapping i RSA-surveilance, kan dit team bedre identificere og forstå hotspots for indtrængen, også svagheder i hele miljøet. Du kan filtrere i heatmapping data, ud fra en bestemt type hændelse, eller indtrængen, i et bestemt område eller endda de forskellige forudkonfigurerede zoner, for at dykke ned i detaljer og finde muligheder for at styrke sikkerheden i sikkerheden. Vi vejleder gerne.

Spekulerer du på hvordan din perimetersikring er?

Tag vores modenheds undersøgelse af datacentrets perimetersikring. Resultaterne hjælper dig med at definere effektiviteten af din sikkerhed på datacenteret, og kan se hvordan RSA-Surveillance kan styrke din sikkerhedsstrategi.

“RSA har ændret den måde, vi håndterer vores systemer til registrering af fysisk indtrængen på. Vi er nu i stand til fuldt ud at udnytte vores eksisterende sensorer til kollektivt at give os en tydligere forståelse af vores lufthavn. Med færre falske alarmer og mere fokus kan vores teams nu reagere hurtigere på trusler med mere selvtillid.”

Viceadministrerende direktør | IT-infrastruktur og sikkerhedssystemer, Istanbul Grand Airport (IGA)

Genetec har leveret software til mange lufthavne i verden.

Registrer, spor og administrer indtrængen

Når der detekteres et brud, lyder en alarm. På monitoren ændrer zonen farve, for at henlede operatørens opmærksomhed på hændelsesstedet. Den ubudne gæsts hastighed og position spores automatisk på kortet. Dette med nærmeste kamera, der følger målet og vises på monitor og kort i realtid.

Spor dine mål

RSA Surveillance giver dig mulighed for at tagge og tracke mål. Ved at vise målets vej i det adgangsbegrænsede område med video, hastighed og retning på et kort. Armer og desarmer zoner efter behov, til operationelle formål, og for at forhindre falske alarmer.

Det vigtigste mål i nogle situationer er at du aldrig mister dit mål syne. For at hverdagen er nemmer er det nødvendigt at fjerne eller i det mindste prioritere støjen, som netop kan være de falske possitive.

For at du kan beskytte kritisk infrastruktur med en dybtgående forsvarsstrategi, behøves alene en analyse af hvilke trusler der er potentielle, og hvilke trusler som sikkert kan implementeres senere.

Foruden NIS2 – som gælder for alle Energi- og kritiske forsyningskæder. Så har disse en unik udfordring med at sikre bl.a. transformerstationer og olieplatforme mod ubudne gæster og droner. Trusler der kan true vores kritiske infrastruktur. Sikkerhedsteams, der er underlagt regler og høj standard for sikkerhed på arbejdspladsen, følger en forsvars mæssig dybdegående tilgang til perimetersikring. Der gøres let med Security Center RSA.

Truslerne er ikke hypotetiske, men reelle. F.eks. besøgte jeg for 2 år siden Frømandskorpset som ikke mange kender, medmindre det var for Prins Frederik der er uddannet der. Under vort besøg som jeg ikke skal røbe nærmere detaljer om, foruden en af Danmarks mest ernæringsrige frokoster i mands minde. Gav de et indblik i disse perimetersikrings problemer. Det at nogen nærmer sig, var ligeså vigtigt viden om trusler, som de millioner af scanninger de fleste offentlige netværk er udsat for.

Foruden at understøtte Forsvaret med verdens bedste videoovervågningsprodukter, kan f.eks. energi – og forsyningsvirksomheder beskyttes af VIDEO A/S. Beskyttes mod udefrakommende trusler, hvad enten disse er via netværk eller fysisk fremmøde på en lokation. Vær sikker på at enhver alarm fra vor systemer, ikke er en falsk alarm. Hvilket kendetegner de billigere løsninger. Ofte kan det ikke betale sig at købe billigere, alene på grund af falske alarmer.

Kontakt Michael Rasmussen som er leder af Video Analyse A/S for mere information.

Video om Genetec Sucurity Center der er den centrale komponent i Genetec’s løsninger

Verdens bedste cybersikkerhedsløsning

Wisenet 7 løsninger er nu atter på førstepladser med en premieret Platinplacering hos Homeland Security. Sikkerhedskravene ændrer sig, og markedstendenserne udvikler sig, men konstant er stadig behovet for intelligente netværksovervågningsløsninger – på alle markeder, til enhver applikation. Og der er Hanwha verdens førende.

Kernen i Hanwha Techwins nye produktudvikling er Wisenet 7 System on a Chip (SoC), virksomhedens mest teknologiintensive, innovative og funktionsrige SoC, som har levende 4K-opløsning, ekstrem WDR med sceneanalyseteknologi, skarpere billeder med forbedret støjreduktionsteknologi, DIS med indbygget gyrosensor, forbedret linseforvrængningskorrektion og end-to-end cybersikkerhed. F.eks. kan du altid se ansigter klart.

Bedste IP-videoovervågningsløsning i verden

Hanwha’s PNV A9081R AI som er et 4K IR udendørs Vandal Dome AI-kamera vandt GULD her for ca. 1 måned siden.

Hanwhas AI-baserede kamera med AI Chip er en del af Wisenet P-serien  og tager uberørte billeder i op til 4K-opløsning, samtidig med at det indeholder kraftfulde deep learning-algoritmer i kameraet til avanceret objektdetektion, klassificering og fejlfri analyse. At dette er indbygget i selve kameraet yaher resourcerne væk fra VMS og Analyse Software. Der fremhæves specielt brug af objektgenkendelse versus bevægelsesdetektering der eliminerer alt andet og falske alarmer, samtidig med at det giver værdifuld forretnings- og driftsindsigt.

Scroll to Top