sikkerhedsrobotter-2

Om detektion af skjulte våben, almindelig våbendetektion samt vold, narkotikahandel, butikstyveri og bevissikring m.v.

Video A/S leverer våbendetektion samt software og hardware til forskellige grupper herunder til politiet og kommuner i mange lande. Vi leverer løsninger til VIP bygninger, konferencer, myndigheder, lufthavne, befærdede områder, stadiums, indkøbscentre, offentlige pladser, festivaler, kontorbygninger samt i velkendte institutioner, hoteller og konferencecentre samt internationale og politiske arrangementer i Norden samt til almindelige bygninger og opholdsområder hvor man ønsker en sikring af deltagere.

I det følgende beskriver jeg de teknologier vi har til rådighed fremfor bestemte mærker. Det er mere funktionsmåder, teknologier og algoritmer jeg beskriver samt evnen til at overvåge på mange overvågnings systemer samtidigt. Det er samtidigt et resume af objekttyper og måder man kan lave søgerapporter på. Man kan bruge denne viden hos myndigheder, i en lille butik, supermarked, butikscenter, stadions på områder uden offentlig adgang eller til overvågninger af bygninger for hærværks- eller graffiti- alarmer.

Sideindhold: (tryk på links)

Video Analyse A/S kan som de eneste på det nordiske marked kombinere 7 teknologier med verdens bedste softwarepakker fra Briefcam, Genetec, Milestone og Avigilon.

 1. VIDEOOVERVÅGNING med AI algoritme genkendelse for synlige eller skjulte våben. Denne teknologi kommer fra butikstyverier, hvor vi kan måle på tøjets volumen og form på tøj f.eks. en overfrakke.
 2. LIDAR teknologi, der omfattende kan detektere og måle på skjulte genstande f.eks. baseballbat, pistol, maskingevær, riffel og andet. Den kan også give alarm hvor objektet bærer på sådanne kendte etuier til våben.
 3. RADAR teknologi der kan se skjulte objekter i det fri på lang afstand uden lys og tillige måle afstande eller f.eks. antal personer og disses placeringer i en villa eller lejlighed
 4. TERMO TEKNOLOGI kan se om natten, gennem røg, ildebrand og i stærk tåge
 5. RADIOMETER teknologi, der kendes fra radio astronomien, sikrer at vi kan se metalgenstande selvom om de er skjult. Dette bruges til måling af hvilke genstande en person er bærer af, det kan f.eks. være pistoler ved placeringer på ankel, ryg/mave samt om der bæres andet elektronisk udstyr som er usædvanligt herunder bomber, telefonstyret elektronik og lignende genstande. De velkendte skuldrehylstre til pistoler vil også kunne genkendes.
 6. SIKKERHEDSROBOTTER der kan det samme som ovenstående og ligesom vore droner kører de i sværme som et teamwork. Det vil sige man kan dække meget store områder og har samme faciliteter som vore øvrige video analyse software.
 7. VIDEODRONER der har den fordel at man kan lave overvågning fra luften. Vi har systemer med automatiske opladninger og de kan genkende nummerplader, ansigter, silhuetter, sikkerhedsbrug, vold, handel og tyveri f.eks. på byggepladser.

VIDEO ANALYSE A/S er en af de få som bruger Agil Udvikling til vore kunder. Vel har vi forhandlere i hele EU, men disse drager nytte af hinanden, da de forskellige landes AI og deeplearning objekter uden for Danmark f.eks. gaver i enhver henseende fordi de falske positiver bliver fjernet ved krav om nye detektioner. Vi vil jo helst have 99,9999% på alt og det er den vej det går med dette enestående samarbejde.

briefcam-2
VIDEO ANALYSE A/S er autoriseret distributør for Briefcam i 9 lande. Ring 77777770 for bedre og hurtigere løsninger

Da vi selv som enedistributør bl.a. med Server Hosting Center A/S får du Nordens bedste opkoblinger og pinghastigheder. Og kan du selv bestemme hvor dine computere eller servere skal stå. Vi kan integrere via Triton Inference med f.eks. DEEPSTREAM apps og bruge gPRC og GPU aktiveret genkendelser eller beregninger på tværs af alle softwarepakker.

Selvom du allerede har BRIEFCAM, Milestone, Genetec eller Avigilon m.v. så er vi jo distributør for disse tværgående AI teknologier, server hosting og Cloud Computing der gør det muligt at f.eks. have bevissikring for myndigheder og domstole og tillige overholde både GDPR og de kommende NIS2 krav. For os gør det ikke noget hvem der er leverandør af hvad.

Hvilket kamera er bedst?

Nogle leverer kameraer og nogle software. Vi ved at vi er bedst til software. Vi ved også at ALLE kameraer i ONVIF kan benyttes i vore systemer og det kun er marginaler der adskiller disse. Det er dermed ikke marginaler der adskiller evner i software. Kort sagt er et kamera intet værd uden den rette software. Enhver der understøtter NVIDIA er imidlertid vindere på den lange bane, fordi NVIDIA er synonym med parallel databehandling på milisekunder i stedet for minutter med konventionel teknologi.

Og vi er alene den eneste i EU pt. som er i de forskellige AI samarbejder under NVIDIA, INTEL, HP, IBM, Google, Amazon og Microsoft. En viden vi deler med alle vore kunder.

SmartCity og SmartPolice med overvågning af kendte steder for vold og alarmer for rudeknusning, skud, bilsammenstød, biler i høj fart og råben for hjælp på 76 sprog

Vores videoovervågning er baseret på realtime analyse af op til 126.000 kameraer på en gang. Vi råder over de mest avancerede videoovervågnins-løsninger i Norden der til sammen udgør væsentlige løsninger indenfor det offentlige. Løsninger bidrager til en mindskning af vold, drab, voldtægt, røveri, tasketyveri, hærværk og graffiti hvilket er målbart og noget der roses af ejerne af systemer selv. Vi snakker om en halvering af af nævnte kriminalitet.

billede-91
billede-89

Detektion af våben med flere teknologier

Det er svært at detektere f.eks. skjulte våben på et foto, men via video får man mange “fotos” f.eks. 30 fotos pr. sekund, og det er her at vore software kan se en adfærd som f.eks. et skjulte våben har. Alle disse billeder tilsammen kan detektere våben, og beregne præcis størrelser og et et dimensionalt billede tegnes af våbenet. Med flere forskellige teknologier, udføres alarmen hurtigere.

Det vil sige at hvis man kun benytter videoovervågning, er der risiko for at våbenet slet ikke detekteres. Med ansigtsgenkendelse kan man skelne mellem dem som har tilladelse til at bære våben på et givent sted og f.eks. detekteres synlige våben ikke i et storcenter, hvis det bæres af en politimand, der genkendes og identificeres med rapport på hans synlige politi ID nummer.

Indenfor bevissikring gælder det at man skal kunne dokumentere bedst muligt. Med vore systemer kan man placere gerningsmandens adfærd på stedet fra han kommer, til hvor han er nu (ved flere overvågningssystemer) og dokumentere vinkler, hvad der reelt er sket. Det gælder også i tåge, røg og ved gasgranater eller tågekanoner.

Våbendetektion og søgning efter skjulte våben er dagens standard med høj præcision

Naturlig stråling der udsendes af et elektronik kredsløb, våben eller rifler kan detekteres. Til sammen med kameraer der analysere selve tøjets adfærd som jo netop er fordel ved videoovervågning.

Udover radar i lufthavne m.v. bruger vi lidarer som har vist sig effektive til bevissikring og udregne skudvinkler for at finde ammunition med høj præcision, og til mere krævende opgaver kan man under tåge og røgudvikling se den adfærd en gerningsmand har meget tydeligt f.eks. ved røverier eller hvor der er udlæst tågekanoner under indbrud, eller hvor myndigheder benytter dette. At benytte alle 3 på gerningssteder er et våben til at se hvad der præcist foregår.

Hvis man ønsker højtaler opkald, sirene, blink eller automatisk dør låsninger og lukninger kan man i bygninger installere dette. Før at en tågeblænder kan virke skal rummene ikke være for store max. 200M2 (kræver 4 tåge blændere).

Videoovervågningen virker uanset om et objekt går lige ud, løber, går opad en trappe eller skifter tøj undervejs. Der skal selvfølgelig være overvågning på de steder man ønsker at overvåge.

Politiets hurtige indsatser når det virkelig gælder understøttes af vores predictive og early warning video overvågningsssytemer

Gang på gang rykker politiet ud over hele verden til lidt af hvert. Masseskyderier, terrorisme, hævnmord, masseslagsmål, massetyverier, hærværk, bandekriminalitet og narkotikahandel. På få minutter kan politiet være fremme hvor der sker kriminalitet takket med AI løsninger hvor vi som NVIDIA partner kan lave detektioner som man gerne vil have dem som alarmer. Vore kendte brands og leverancer til tusindvis af politimæssige enheder i mange lande giver en kvalitet der i dagligdagen hjælper Politiet.

Dette gælder også indenfor bevissikring med f.eks.:

 • Manuel og automatisk Trafikovervågning med hastighedskontrol
 • Overvågning af efterlysninger for f.eks. Interpol og andre Politisamarbejder
 • Overvågning af udenlandske nummerplader der er efterlyste af forskellige årsager, herunder tillige manglende betalinger
 • Overvågning ved grænseovergange af nulrisiko personer f.eks. grænsegængere, pendlere
 • Automatiske alarmer for eftersøgte i tog, busser, metro, lufthavne, biler, som fodgænger i SmartCity overvågninger m.v.
 • Efterlysning af kriminelle på signalement, selv på silhuetter
 • Efterlysning af stjålne biler på nummerplader der detekteres
 • Efterlysning af stjålne nummerplader på anden type bil end på Motorregister (akutalarm) – da disse benyttes til skyderier, røverier
 • Førergenkendelse for personer som ikke har kørekort, har kørekort frataget eller er tidligere kendt
 • Narkotika detektion i af passagerer i biler (Narkotika Molekylescanning)
 • Alkohol detektion i af passagerer i biler (Alkohol Molekylescanning)
 • Detektioner på tage fra droner eller tagperimeter overvågning af uautoriserede personer der bærer våben, synligt eller gemt
 • Dronedetektion og autoblokering af droner i forbindelse med arrangementer
 • For Forsvaret og f.eks. frømandskorpset med autonedskydningsanlæg, der er baseret på perimetertrusler for forsamlinger af mennesker
 • På Smartcity overvågninger kan vi detektere ild, røg, røggranater, skud, rudeknusninger, skrig, røveri, hærværk, trusler mod forbipasserende, bandevold, vold, kast med genstande der identificeres allerede i hånden.
 • For paskontrol og politiregistrering leverer vi dobbelt biometriske løsninger i samme sekund genkender ansigt og fingeraftryk
 • Fingeraftryksløsninger for adgangskontrol, politiarbejde og f.eks. parkeringskælderbetaling.

Detektion af Vold, slag, skrig, hærværk og enhver form for handel med f.eks. narkotika

AI/ML Detektioner er vort speciale. Med vore partnere har vi nok verdens bedste software der kan virke under overvågning eller i stadioner, markeder, butikscentre m.v. Det kan også virke mobilt med vore mobile teleskopmaster.

Detektionerne af f.eks. vold, slag og handel kommer mestendels fra udviklingen af videosoftware indenfor butikstyver fordi den adfærd med at række ud, slå eller give/modtage minder meget om hinanden.

På steder med mange mennesker som f.eks. stadioner, stævner og på store pladser er det ønskværdigt at få en alarm i løbet af nogle sekunder. Det gælder også på kendte steder hvor man ved der kan opstår vold eller narkotika kriminalitet.

Af de detektioner vi har for skjulte objekter kan vi med 99,99% sikkerhed fastslå hvilken type våben der er tale om, f.eks. baseball bat, knive, pistoler og rifler. Vi kan med det samme give alarmer for skjulte ting som har enhver anden form, og det er på grund af de 15 billeder i sekundet (vi kan leverer op til 240 FPS) altså billeder pr. sekund.

Det er kun meget få mennesker i verden der har bevist at de kan se så mange billeder pr. sekund, men her er der jo tale om detektion af skjulte våben. I princippet kunne man bruge et menneske, til at overvåge, men det er billigere, hurtigere og mere præcist at få videoovervågning til dette.

Generelt virker systemerne ned til 15 FPS, men det virker bedst med 30-60 FPS. 60 FPS er 400% hurtigere end 15 FPS, men der er andre faktorer der spiller ind, fordi præcisionen, altså sikkerheden for at et objekt har en pistol ved sin ankel, stiger ved flere billeder altså flere billeder pr. sekund. Det samme gælder en abnormalt skjult genstand på siden af en brystkasse der udsender en stråling vi kan detektere.

I gamle dage opdagede vi hurtigt at der kom mange falske positiver, hvis en mand f.eks. viftede med sin stok og skreg af en anden. I dag kan man skelne på mange måder og formen vises så man selv kan slå alarm. I dag bliver stokke naturligvis ikke kategoriseret som våben. I dag kan vi f.eks. se knive, sværd og selv slagvåben i træ såsom baseball bat. Vi kan også se om nogle bære rygmærker og slå alarm på dette, eller f.eks. hvis en gruppe af tyve går i et center og deler sig op i en butik.

Detektion af ansigter på butikstyve via fælles ansigtsregister godkendt af Datatilsynet

I dag genkender vi mange ansigter og kan på forhånd detektere allerede kendte butikstyve. Dette gælder også voldsmænd på stadioner, hvor ansigtet efter ganske få sekunders kan lagres og på forhånd udelukkes næste gang. I Casinoer kan man gøre det samme for bortviste personer (kortællere og lommetyve) og det gælder i enhver form for butik via vore samarbejder hvor blandet andet alle allerede kendte butikstyve står i vort registeropslag. Dette er præventivt en kæmpehjælp.

billede-88

Predictive Technology er en forudsigende analyse om at den og den vil begå kriminalitet, lige fra butikstyveri til mord

Fra flere af vore leverandører kan vi nu også forudsige reaktioner på baggrund et enkelt individs adfærd når de kommer til stedet med overvågning. På samme måde som vi allerede har teknologien til at se om en nummerplade burde sidde på en anden bil og derfor skal standses, kan vi ud fra individets abnormale adfærd scanne dennes adfærd, f.eks. at kigge efter kameraplaceringer, at gå i cirkler omkring et objekt, at vende tilbage til et objekt eller være et objekt som ikke hører til i dette område. Fra rådhuspladsen kan vi f.eks. se om denne styre noget f.eks. en drone, eller om denne zoomer i bestemte retninger, også timevis før der sker noget.

videoovervaagning-jetson

VIDEO ANALYSE A/S er NVIDIA Partner og vi er distributør for nogle af de bedste løsninger, herunder Eagle Eye Security. Vore løsninger er nogle af de bedste indenfor Forbes Magic Quadrant og tilsvarende markedsanalysevirksomheder.

Træning med allerede gemte video optagelser giver resultater og hurtige alarmer

Et objekts abnormalitet bliver lagret og trænes af de allerede gemte optagelse. På et stadion kan vi f.eks. se hvem der er par, hvem der er alene, hvem der er med venner og dermed kan man oftest indkredse potentielle trusler på flere timer før de opstår, men allerede for inden ved indgange er det bedst at scanne for skjult elektronik og skjulte våben.

Den mulighed har man ikke på åbne pladser eller til arrangementer hvor der er offentlig adgang uden biletter. Så der kommer videoanalyse til hjælp langt hurtigere fordi en bestemt adfærd afslører ligeså meget som en IKKE adfærd. F.eks. hvis en baggage bliver alene i en lufthavn eller på et stadion. Det kan være farligt og udover at det også er god service, er det en sikkerhed som vi leverer som standard i alle vore løsninger.

På samme måde som vi kan skelne mellem billister der har indtaget narkotika og alkohol fordi vi kan molekyle måle dette, kan vi også se i bilen om der bæres maske og identificere antal. Det er i dag ikke kun hastighedsmålinger der kan have interesse men også kortlægning af adfærd på tværs af tusindvis af kameraer kan vi detektere køretøjer, mennesker, skjulte våben, narkotikahandler og vold.

Nogle af de seneste amerikanske patenter drejer sig om noget der er i vort standard sortiment, nemlig silhuetter, alkoholdetektion på grund af hudanalyse (til f.eks. arbejdspladser), enhver nervøs adfærd og netop skjulte våben.

Beviserne for at de virker kommer fra mange andre landes myndigheder men også konkrete beviser her i Danmark fra f.eks. Politiet der ligefrem kan opklare gamle forbrydelser med ny teknologi.

Skjulte våben der er skjult eller kamufleret med andre materialer

Skjulte våben er det sværest af detektere. Det kan være alt ned til stikvåben og barberblade i fængsler men vi kan måle både længden og bredden af en lommekniv eller en brevåbner. Det kan også være ammunition, ledninger og tændsatser samt attrapper af forskellig art.

Den samme detektion sker også med vore teknologier hvis de er pakket ind med materialer såsom metalnetstrømper, aluminiumsfolie, bly eller skærmmaterialer med antistatiske egenskaber. Der vil stadig komme alarmer til f.eks. mobiler og vagter eller politi.

Vi opsætter sådanne omkring indgange, og de er synlige med videoovervågning, termo, radiobølgescanning og f.eks. elektronikkredsløb. Det sker sometider der kommer nogle med baseballbat, endda nogle med baseballbat pakket ind i alufolie.

video_overvaagning
VIDEO ANALYSE A/S har et motto: Vi laver ID smartere og det kan vi garantere da vi har verdens mest avanceret detektionsløsninger.

GPU acceleration, Edge Computing og IOT fra. bl.a. NVIDIA og Intel

Teoretisk kan vi analysere alt og selv lave de modeller der skal analyseres, og vi har selv et konkret bibliotek hvor man kan træne systemer ud fra hvad der ønskes, eller i det mindste pege på verdens mest præcise systemer.

cuda-udvikling
Vi har benyttet NVIDIA Jetson siden starten og benytter ogsp NVIDIA Server Hosting produkter vir vort Server Hosting Center hvor NVIDIA er verdens førende. Hosting centrene er;

Med NVIDIA og INTEL har vi efterhånden fået accelereret detektioner ned til få millisekunder fordi vore løsninger ikke kræver mere for at sige her er der en voldsalarm f.eks. Dette kan ske fordi vi levere små servere (med mange tusinde CPU’er også kaldet GPU kan både højne detektionsprocenten men også leverer en alarm på maks. nogle få sekunder. Siden at vi ved at det altafgørende for myndigheder at komme til et slagsmål, en med et våben eller en ildebrand før den opstår, ja så er teknologien vore hjælpere og GPU teknologien er en accelerator der kommer fra minutters af almindelig video ned til millisekunders alarm.

Det giver flere fordele for dermed nøjes vi ikke med at observere et objekt af gangen. Vi ser flere tusinde på en gang og kan dermed vise real-time relationer f.eks. en mappe der gives til en anden, eller en lille plastpose der gives videre.

Det går at vi både kan overvåge meget store arealer på tusindvis af kameraer samtidigt, for at man kan detektere hvor 100 forskellige personer er på et givent tidspunkt. I lufthavne, men også mange andre steder, bruger vi dette til at sige, vi skal have den gamle dame med flettet sommerhat og gul t-shirt. Ved ved hvor hun var og vi kan real-time se dennes rute og dermed hvor er hun nu. Det kunne f.eks. være at vi gerne skulle kende positionen på et køretøj nu ved at se på hvor det har været, fordi man i mellemtiden har fået et signalement.

Signalementers fordele i en verden af realtime AI videodetektion

I dag har vi milliarder af timers videoovervågning som mange ikke bruger til ret meget. I USA ved vi at man bruger disse til at opklare forbrydelser fordi man kan se forbindelser mellem mennesker med tilbagevirkende kraft. Så hvis man f.eks. gerne vil se en hvid mand mellem 175-og 178 cm i grå t-shirt kan denne findes på mange forskellige kameraer på få sekunder. Hvis signalementet stammer fra en butik hvor der har været røveri kan vi f.eks. med 6 måneders optagelser finde de andre steder hvor der har været røveri og se personen “LIVE” på daværende tidspunkt. Dette er ideelt til bevissikring for myndigheder, de samme personer kan dermed dømmes for flere overtrædelser og slipper derfor ikke så nemt.

Mere overbevisende er det når vor teknologi benyttes i retten for en forsvarer kan intet stille op. når man både kan vise alle billeder med mennesker, men på samme måde vi kan fjerne alle biler og kun vise den ene bils adfærd, kan vi fjerne og isolere til den mistænkte hvorved man kan vise hans adfærd og alle andre dele filteres væk.

På samme måde som vi har fået droner til at flyve i flok, og har vagtrobotter der arbejder i teams, har vi teknologierne til at få flere kameraer til at snakke sammen og blive analyseret realtime, tilbage i tid og giver alarmer i fremtiden.

På den måde kan man se om samme gerningsmand også har gjort noget andet på andre tidspunkter og man kan dokumentere denne færden op til et gerningstidspunkt. Selv på silhuetter og meget svage farve/højde signalementer fjernes alle andre objekter undtaget det du leder efter.

Signalementer fra vor software indeholder følgende identifikationselementer med nærbilleder til bevissikring og for at finde sammenhænge på gerningssteder

Vore løsninger kan forskelligt. Det er jo forskelligt om det er til myndigheder eller virksomheder men her er et par eksempler:

 1. Højde med og uden fodtøj
 2. Vægt og vægtanalyse i forhold til om man bære på overvægt
 3. Kropslig identificering såsom stor mave
 4. Kønsbestemmelse
 5. Alder estimeret på gennemsnittet af de bedste billeder, f.eks. også for udtagelse til levering af ID ved køb af cigaretter og spiritus
 6. Hårfarve, hårlængde, frisure samt information om f.eks. afro, opsat hår, krøl eller f.eks. hestehale m.v.
 7. Behåring f.eks. skæg
 8. Synlige skader f.eks. blod, humpen eller unormal gang eller løb
 9. Adfærd f.eks alle humpende de sidste 30 dage der isoleres
 10. Øreringe, metalets art, farve på disse
 11. Kropskendetegn såsom tatoveringer eller symboler på hud og tøj eller i frisuren
 12. Silhuetoptagelser og estimeret silhuet
 13. Tøjets farver, form og sammensætning, hvis en smider jakken kan vor software stadig finde en på baggrund af de andre nævnte parametre
 14. Sko og skostørrelse, farve og mærke hvis der er brands-kendetegn f.eks. Nike, Adidas, Fila, Asics e.t.c.
 15. Add-on f.eks. rygsæk med mærke identificering, taske, pung, pose ID, ur, smykker m.v.
 16. Badges eller mærker der er påsat tøjet
 17. Hvad personen har holdt i hånden f.eks. mobiltelefonmærke med høretelefoner eller Bluetooth headset
 18. Hvem personen har snakket interageret med hvornår og hvordan også på flere systemer samtidigt
 19. Skeletvisning af adfærd på steder f.eks. i masseslagsmål med farve ID så man kan se hvem der gør hvad hvornår
 20. Af optioner kan der nævnes racemæssig identifikation, ansigtsgenkendelse og stemme genkendelse

Skjult våbendetektion og bedre kameraer for bedre bevissikring

I dag er der mange Bodycams der ikke virker når der er affyret et våben i tjeneste. Faktisk fejler 63% af alle bodycams dette, fordi man jo kan pege i en anden retning end selve våbenet peger. Men det er slut med et Våbenkamera, også selv om våbenet ikke affyres og det er fint hvis man f.eks. skal se om hjørner.

71% oplever er der er spørgsmål om hvorfor man har benyttet sit tjenestevåben. 86% af sagerne klares med Våbenkameraer. Tallene er fra USA, men i andre lande er det omtrent de samme, fordi man der møder der samme problemer i samfundet med kriminalitet. Dertil kommer fordelene ved at det altid kan dokumenteres hvad der skete da våbenet blev affyret og det tjener til spare på anklagemyndighedens ressourcer med klar bevissikring. Våbenkameraer dokumenter f.eks. også at den næsten anholdte bar våben under kropsvisitation.

Det indbyggede LASER giver vished og træfsikkerhed der medvirker til at mindske dræbende eller invaliderende skud. Man kan nemmere ramme efter reglerne. Det indbyggede LYSBLÆNDE tjener til at det ikke klart kan identificeres hvor man befinder sig.

Husk det er ikke så meget kameraets mærke der betyder noget, men opløsningen og ikke mindst lydkvaliteten. De er jo næsten ens i dag. Video A/S har dog retningsbestemte mikrofoner hvor du kan aflytte samtaler langt væk og selv gennem glas.

Det er softwarens evner der betyder noget. Spørg os – så får du råd…

sikkerhedsrobotter-2

Sikkerhedsrobotter er verdens bedste vagtværn der også benyttes af politiet, forsvaret, kommuner og virksomheder

Du kan læse mere om Sikkerhedsrobotter her: https://aistra.net/sikkerhedsrobotter

Alle sikkerhedsrobotter arbejder 24/7/365 med alle kendte VMS, f.eks. Genetec, Milestone, Alvigilon, Briefcam og mange flere.
Hør mere om dette område hos Michael Rasmussen.

Fra selvkørende rullemarie til fjernstyrede videobolde for inspektion ved bomber, under biler og for eftersøgninger i søer og moser

sikkerhedsrobot

Vi er stolte af at kunne præsentere 2 nye produkter indenfor overvågning, nemlig sikkerhedsrobotter og en rullende bold der kan køre i f.eks. sand men også i vand. Udover at vi leverer kameraer til mange droneejere og dronebrugere har vi udviklet en sværme software som er nemt at bruge fra alt til trafikovervågning til nedsættelse af vold, voldtægt, drab, hærværk og graffiti.

F.eks. bruger mange kommuner og politiet over hele verden de næste 2 produkter som vi er distributør for i Nord-Europa.

Siden forskningen og detektionen har drejet sig i retning af Maschine Learning og de såkaldte AI systemer, er der kommet højere præcision. I dag kan vi detektere synlige våben på 70 foto hvilket på en video med 15 FPS tager 4,6 sekunder uden acceleration fra f.eks. Intel eller NVIDIA GPU systemer.

Præcisionen er ikke blevet meget højere af træning gennem mange måneder, men denne træning er med til at fjerne falske alarmer. I dag kan våben detekteres på 1 sekund i GPU accelererede miljøer og skjulte våben tager med samme teknologi ca. 4 sekunder. Forudsætningerne er et 4MP kamera som er ved at være dagens standarder og indenfor 20 meters afstand.

robotter
sikkerhedsrobotter

Vi er også distributør for verdens mest avancerede sikkerhedsrobotter.

billede-75

VIDEO A/S er Briefcam distributør med bl.a. Genetec, Milestone og Avigilon

VIDEO A/S er distributør af bl.a. BRIEFCAM som benyttes af Politiet i Danmark og Politi, lufthavne, vagtværn og Forsvaret i de fleste andre lande.

Som VMS har vi servere, cloud og server hosting center løsninger på lager med f.eks. Milestone, Genetec, Avigilon m.v.

F.eks. kan vi også som en af de eneste detektere Covid smitte om natten og f.eks. skjulte våben på samme tid i nattelivet jf. f.eks. våbenloven eller knivloven med alarmer for personer der indeholder 12CM lange stik eller kniv, men alle potentielle alarmer kommer op, for hvad det kan betyde i nattelivet er potentielt mordvåben.

Videoovervågning for Nattelivet, festivaler, markeder og kulturlivet

Videoovervågning i nattelivet er med til at opklarer tusindvis af voldsepisoder hvert år, da gerningsmænd fanges både i indgangen, men også på video i barer, dansegulv og i sale m.v. Ved store arrangementer kan vi på 1 sekund detektere faretruende situationer f.eks. pres mod perimeterafspærringer, vold, skud, handel, råb om hjælp m.v.

billede-87

Ring til os på 77777770 og vi finder gerne en løsning på det du gerne vil ha løst.

VIDEO A/S støtter:

billede-69
billede-68

Mangler du en god partner indenfor IT SIKKERHED så se www.icare.dk

Scroll to Top